MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Orkaan Katrina was nog maar het begin voor zuiden van VS

De zuidelijke staten van de VS zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. In dertien staten kan de klimaatverandering rampzalige gevolgen hebben als de arme bevolking er te maken krijgt met droogte, overstromingen, orkanen en een hoger zeeniveau.

Van Arkansas tot Virginia liggen een aantal 'hotspots' die extreem gevoelig zijn voor de impact van de klimaatverandering. "Sociale factoren als inkomen en ras bepalen niet wie het hardst getroffen wordt door de klimaatverandering, maar ze bepalen wel of een bevolking in staat is zich voor te bereiden en te antwoorden op natuurrampen", zegt de Amerikaanse Oxfam-voorzitter Raymond Offenheiser. "Terwijl de klimaatverandering sterker wordt en hittegolven en stormen in intensiteit toenemen, zullen de armste landen ter wereld onder een ongeziene druk komen te staan."

Klimaatplan

Uit de studie van Oxfam blijkt dus dat de Verenigde Staten zelf ook al heel kwetsbaar zijn voor global warming. Toch lijkt het opstellen van een klimaatplan net daar weer voor de meeste problemen te zorgen. President Barack Obama zal de grootste moeite hebben om zijn klimaatwet voor de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen (7-18 december) door de Senaat te krijgen. "De regering moet nu antwoorden op global warming en investeren in de bescherming van de armste gemeenschappen in de VS", aldus Oxfam.

Katrina

En van de belangrijkste gevarenzones is Iberia Parish in Louisiana. Daar ligt 76,8 procent in overstromingsgebied, 78,9 procent in een droge zone, 56 procent in een kwetsbaar gebied als het zeeniveau stijgt en, alsof dat nog niet genoeg is, ligt de hele regio ook nog eens in een orkaanzone. De inwoners zijn extreem kwetsbaar omdat er veel Latino's met jonge kinderen wonen. De ongelijkheid der rassen is er nog altijd een groot probleem.

Lousiana weet wat het is als het noodlot toeslaat. In 2005 toverde orkaan Katrina Louisiana in enkele uren om tot een puinhoop. De armste gezinnen waren de grootste slachtoffers.

Florida

Maar ook Florida - in de ogen van vele mensen nochtans een rijke staat -  behoort tot de risicogebieden. Miami-Dade County is kwestbaar omdat er veel gezinnen wonen waar vrouwen met een laag inkomen het huishouden moeten onderhouden. Bovendien wonen er veel arme migranten. Andere extreem kwetsbare gebieden zijn het zuiden van Texas, het zuiden van Lousiana, het westen van Florida, het westen van Alabama en de kusten van South Carolina. (gb)
 

Copyright 2009 Briccone