MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Vegetarisme.

Vegetarisme, het niet eten van vlees, vis, gevogelte en schaaldieren bestaat al eeuwenlang. Toch wordt dit veel te weinig gepromoot naar mijn mening en zijn de vele argumenten voor een vegetarisch voedingspatroon niet zo gekend.

Er zijn veel redenen waarom mensen vegetarisch gaan eten. Het milieu, de eigen gezondheid, het welzijn van dieren (bio-industrie) en de wereldvoedselsituatie zijn de meest voorkomende motieven, die overigens vaak niet los van elkaar te zien zijn.

Miljoenen dieren slijten jaarlijks hun korte leven in kleine hokjes of dicht opeengepakt in enorme schuren. Bewegingsruimte hebben ze nauwelijks, frisse buitenlucht is er voor hen niet. Door minder vlees te eten, bespaar je dieren in de bio-industrie veel leed.

Minder vlees eten is de grootste stap die je kunt zetten om de ecologische voetafdruk van je voeding te verminderen. De impact van veeteelt, vlees-en visconsumptie op het milieu is immers zeer groot. De oceanen worden leeggevist.Onze consumptie van vis bedreigd onherstelbaar de visstand. Heel wat vissoorten dreigen uit te sterven.

Veeteelt is globaal verantwoordelijk voor 18 % van de broeikasuitstoot. De veehouderij heeft een omvangrijke invloed op klimaatsverandering, via emissies van de broeikasgassen methaan ( voeding), lachgas (bemesting) en kooldioxide (landgebruik en verandering daarin).

Bovendien wordt 70 % van het wereldwijde landbouwareaal gebruikt voor het vee en de teelt van veevoedergewassen. Wereldwijd kapt men voor vleesconsumptie jaarlijks drie miljoen hectare bos. Door het verwijderen van zoveel bos kan er minder CO2 worden vastgelegd, waardoor er meer CO2 in de atmosfeer blijft. De productie van vlees eist ook enorm veel water en dat is schaars geworden.

Wereldwijd sterven dagelijks 25000 mensen van de honger. Dat zijn vijftig volle jumbojets die crashen. Elke dag opnieuw. In zo’n situatie zijn we moreel verplicht om samen te zoeken naar het meest efficiënte voedselproductiesysteem. Overproductie en –consumptie van vlees hoort daar niet bij, want om bijvoorbeeld 1 kg rundvlees te produceren is gemiddeld 7 kg graan nodig, dat perfect voor mensen consumeerbaar is. Onze huidige overconsumptie van vlees is daarmee “sociaal verwerpelijk”.

De vraag naar dierlijke producten stijgt en het zou dus ook noodzakelijk zijn dat men hier maatregelen treft. Op gemeentelijk vlak zou het toch wenselijk zijn om hier wat initiatief in te nemen. Eethuisjes en restaurants stimuleren om vegetarische alternatieven op hun menukaart te zetten. Meer informatie naar de bevolking en scholen toe over onze voedingsconsumptie en de gevolgen daarvan. Op dat vlak is de stad Gent een goed voorbeeld. Hier heeft men grootse campagne opgezet en kiest stad gent voor donderdag veggiedag. Het personeelsrestaurant en de scholen bieden op donderdag een vegetarische maaltijd aan.

http://blogs.reuters.com/environment/2009/06/02/belgian-city-makes-thursday-veggie-day/

Wellicht zal niet iedereen op een volledige vegetarische voedingswijze willen overschakelen, toch kan men ook zijn steentje bijdragen door minimaal één keer per week een vis- en vleesloze dag in te lassen. Als je de vegetarische boodschappen dan nog te voet of met de fiets in de winkel haalt zit men helemaal goed.

Interessante link: http://www.vegetarisme.be

(P.K.)

Copyright © 2009 Briccone