MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Johan Vande Lanotte spoort stadsbestuur aan

Begin januari, toen minister Schauvliege nog volop aan het nadenken was over de uitbreiding van Galloometaal vroegen we enkele vooraanstaande politici zich het lot van Menen ter harte te nemen. Vandaag, 12 februari ontvingen wel daarop volgend bericht.

Geachte,

Ik heb uw mail goed ontvangen en met zeer veel aandacht gelezen. Uiteraard

deel ik uw bekommernis voor een gezond leefmilieu. Vandaar dat ik bij

gesprekken met het stadsbestuur van Menen deze materie zeker naar voor zal

brengen, waarbij ik er alle vertrouwen in heb dat het bestuur hun

verantwoordelijkheid hierin zal nemen.

Met vriendelijke groeten,

Johan Vande Lanotte

Copyright 2009 Briccone