MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Trein der Traagheid

 

Zoals verwacht vroeg de firma Galloo twee maanden uitstel om het juridisch dossier tegen hen te kunnen bestuderen. Wij waren van oordeel dat n maand ruim voldoende was; op zich duurt het maar tien minuten om te beseffen dat we gelijk hebben immers. Maar om de Belgische traditie in stand te houden is er een compromis gevonden en is de zaak uitgesteld tot 30 maart aanstaande.

 

Omdat we niet van slechte wil zijn en trachten te voorkomen dat mensen nodeloos tijd steken in iets zullen we het hier even duidelijk maken aan de tegenpartij.

1) De firma is in overtreding van de milieuwetgeving die stelt dat een bedrijf al het nodige moet doen om milieuhinder en milieuschade te voorkomen. Waarom is de firma in overtreding? Dat kan u zien via deze link.

2) De firma is verantwoordelijk voor vervuiling met pcbs en dioxines. Waarom?

a) Omdat het aangeleverde materiaal een vervuilingsgraad mag hebben van 50 ppm en dat materiaal in open lucht wordt opgeslagen.

b) Omdat tal van wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat er in de nabijheid van shredders steevast verhoogde waarden zijn van pcbs en dioxines, dat staat in alle recente rapporten van de VMM

3) De firma weigert de BBT toe te passen. Waarom?

a) Omdat men weigert toe te geven verantwoordelijk te zijn. Mogelijk komt dit omdat men schrik heeft van schadeclaims eens ze hun verantwoordelijkheid hebben toegegeven. Wat ons betreft is dit in elk geval niet nodig. Noch de MAG, noch ikzelf zullen een schadeclaim indienen voor vervuiling van vroeger. Blijft men in de toekomst bewust vervuilen, dan krijgen we mogelijk een ander verhaal.

b) Gebrek aan fondsen. Hier kunnen we enkel eens mee lachen. Een sanering zoals we die vooropstellen is een win-win-win situatie. Er dient een investering te gebeuren maar die wordt ten dele betaald met overheidsgeld (subsidies) en ten dele gerecupereerd via de boekhoudkundige afschrijvingen en investeringen. Het bedrijf wint erbij, de overheid wint erbij (minder kosten gezondheidszorg) en de omwonenden winnen erbij.

c) Gebrek aan visie. Men ziet niet in welke impact een sanering zou hebben op het image. Stel je voor dat je naar de buitenwereld kan trekken met een werkwijze die niet vervuilend is, je zou er heel wat klanten mee kunnen winnen en de technologie van de sanering kan je zelfs exporteren naar gelijkaardige firmas in Europa.

We hopen dat u hiermee wat tijd hebt kunnen uitsparen en dat u nu eindelijk eens gaat inzien dat uw firma zich gaat moeten aanpassen. Dus laat ons nog wat meer tijd en geld besparen door dat saneringsvoorstel samen met uw architect en technisch verantwoordelijke verder uit te werken, perfect op maat van uw terreinen, rekening houdend met alle specifieke omstandigheden en een gefaseerde invoering. Op een halve dag hebben we dat rond. 

Ron

Copyright 2009 Briccone