MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Dioxinespook teistert Menen nog steeds: nieuwe meetresultaten schokkend.

Bij aanvang van de open milieuraad werden de gasten ontvangen door het beruchte dioxinespook. Wie dacht dat dit al lang verdwenen was, kwam even bedrogen uit.

Niet enkel onze ludieke actie was een opgemerkt gebeuren, de nieuwe dioxinecijfers spreken ook boekdelen.

De norm waarnaar gestreefd wordt is 6 pg. Zolang de vervuiling onder die norm blijft spreken we van ‘normale’ waarden, die nog steeds ongezond zijn volgens de WHO.

Van de 67 meetresultaten waren er 13 die in deze categorie vallen, een kleine 20%. Met andere woorden, weer eens zijn 80% van de metingen te hoog.

Hadden we in 2008 een éénmalige uitschieter van 156 pg, dan geeft 2009 een iets ander beeld. Er zijn meerdere metingen met een waarde boven de 100 en de absolute uitschieter dit keer is de periode 04/05-2009 waarin er maar liefst 283 pg te noteren viel. 45 keer meer dan toegelaten.

Ondertussen begint men het bij de gemeente toch wat warm onder de voeten te krijgen, het stadsbestuur is dan ook aan het onderzoeken of er voldoende grond is om een milieustakingsvordering in te stellen. Deze grond hebben we gisteren laten zien op de open milieuraad, met dank aan de voorzitter voor de gelegenheid die hij ons gaf.

 
 

Copyright © 2009 Briccone