MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

 

Open milieuraad over fijn stof en aanverwante

Op dinsdag 24 november heeft er een open milieuraad plaats in CC De Steiger, vanaf 19u30. Deze speciale milieuraad, die voor iedereen toegangkelijk is, zal handelen over de problematiek van het fijn stof, een problematiek waarbij Menen hoge toppen scheert, jammer genoeg in negatieve zin.

Voor Menen en zijn inwoners is dit extra belangrijk. Met name twee grote dossiers hangen erg nauw samen met het fijn stof. Ten eerste is er Menen-West, het industriegebied van 80 hectare dat men wil realiseren aan de Colruyt. Een industriegebied hier zou dagelijks 10.000 extra voertuigen laten passeren aan het rondpunt op de grens met Wervik. En aangezien fijn stof voor een substantieel deel afkomstig is van het verkeer zou dat nefast zijn voor de gezondheid van de Menenaars.

Het tweede dossier dat samenhangt met de fijn stof problematiek is Galloo. Door hun manier van opslag zorgt men er voor dat het fijn stof probleemloos door de wind wordt meegenomen naar het centrum van Menen en de straten vlakbij Galloo. Maar dit fijn stof heeft nog een extra troef, het is namelijk vervuild met pcbs en dioxines.

Tijdens de open milieuraad geven deskundigen de nodige duiding over de gevolgen van fijn stof op de gezondheid. Bij deze deskundigen ook Prof. Van Larebeke, woordvoerder van het Steunpunt Milieu en Gezondheid, die mee instaat voor het biomonitoringsonderzoek dat binnenkort van start gaat. 

De gevolgen van blootstelling aan fijn stof zijn niet van de minste, met name klachten aan het ademhalingssysteem zijn erg gangbaar, verminderde longfunctie, astma, ... Ook zijn mensen met een grotere blootstelling aan fijn stof vatbaarder voor hart- en vaatziekten.

 

 

 

Copyright 2009 Briccone