MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

 

Wij eisen maatregelen

Naar aanleiding van de flagrante overtreding van de milieuwetgeving door de firma Galloo op vrijdag 02 oktober heeft de MAG-Menen de nodige bewijsstukken hiervan overgemaakt aan het stadsbestuur en de lokale milieupolitie.

Omdat hier na zes dagen nog geen antwoord op is gekomen ziet de MAG-Menen zich verplicht de minister van binnenlands bestuur hiervan op de hoogte te stellen. 

Historiek

Op vrijdag 02 oktober 2009 omstreeks 14 uur was de MAG-Menen getuige van een flagrante overtreding van artikel 22 van het milieuvergunningsdecreet. Hierin wordt gesteld dat een bedrijf al het nodige moet doen om milieuhinder en -schade te voorkomen. (beelden)

Deze beelden waren extra schrijnend omdat er al lang geweten is dat het probleem van de pcb's en dioxines in Menen erg nauw samenhangt met de verspreiding van stof door de firma Galloo. Bij de aanvraag tot uitbreiding stelde het bedrijf dat het de nodige visuele controles zou uitvoeren om stofverspreiding te voorkomen, een lachertje zoals men kan zien.

Gemeente slaapt?

De MAG-Menen wijst het stadsbestuur opnieuw op zijn verantwoordelijkheden en het recht van de bewoners om te leven in een gezond leefmilieu, welk is vastgelegd in de wet.

Het stadsbestuur dient in deze doortastend op te treden en het bedrijf te verplichten onmiddellijk te beginnen met besproeiing, en dit 24u/24u, 7 dagen op 7. Daarbij dienen de nodige maatregelen genomen te worden om te voorkomen dat dit sproeiwater in de Leie terecht komt. Als het bedrijf hieraan niet kan of wil voldoen, is de enige andere optie een tijdelijke sluiting tot de terreinen overdekt zijn.

Minister dient in te grijpen

Hoewel de beelden onmiddellijk werden doorgestuurd naar de burgemeester, de schepen van leefmilieu, de milieuraad, de milieupolitie, en anderen is daar tot op heden geen enkele reactie op gekomen.

De MAG-Menen gaat dan ook een stap verder en vraagt aan de minister van binnenlands bestuur in te grijpen om de bevolking van Menen te beschermen. De minister kan het stadsbestuur wijzen op hun plichten en mogelijkheden.

De MAG-Menen beraadt zich ondertussen over het al dan niet juridisch in gebreke stellen van het stadsbestuur.

 

Copyright 2009 Briccone