MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Doelstelling

De Milieu-Aktie Groep Menen vzw heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan het leefmilieu in Menen.

We brengen problemen in kaart, werken vervolgens mogelijke oplossing uit en stellen deze voor aan de bevoegde overheid, of het bedrijf waarbij het probleem zich situeert. Met zogenaamde 'kleine acties' trachten we aan te tonen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het beter maken van ons leefmilieu. Deze acties kunnen variëren van opruimacties, infosessies over duurzame producten, energiebesparing, ...

In gevallen waar er geen mogelijkheid is het probleem op deze manier op te lossen, nemen we zelf het heft in handen.

We bieden een luisterend oor voor bewoners die geconfronteerd worden met problemen en niet weten hoe ze die kunnen oplossen, geven advies bij milieuvergunningsaanvragen, organiseren informatiebijeenkomsten, ...
 

Sitemap


Via de link ‘acties’ kan u op de hoogte blijven van onze lopende en geplande acties.

Onder 'actueel' kan je je informeren over de huidige stand van zaken, de voortgang en opvolging van de acties, kortom alles wat actueel is van de MAG-Menen.

Een open ‘forum’ is opgestart waar ook u uw gedacht op kan schrijven.

Met het toevoegen van ‘links’ willen we een zo ruim mogelijk aanbod geven aan wetenschappelijke berichtgeving.

Wil u ons contacteren? De link 'contact' bevat alle nuttige informatie hierover.

In de ‘pers’ map vindt u milieugerelateerde persberichten, artikels en zo meer. Ook onze persberichten zijn daarop terug te vinden.

De link Econ wil maandelijks een bedrijf in de kijker zetten dat inspanningen doet om ecologisch te produceren, hetzij op lokaal vlak,hetzij op bovenlokaal vlak.

Onder de button 'Agenda' tenslotte kan je interessante artikels vinden over wat er in de streek zoal te doen is, dit is info die we doorkrijgen van derden en met jullie willen delen opdat iedereen deel kan nemen aan deze activiteiten.

De website zelf is nog in ontwikkeling, geleidelijkaan zal deze verder worden uitgebreid. We denken dan aan multimediabestanden en nog meer fraais.

Milieuvriendelijke groeten.


 

Copyright © 2009 Briccone