MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Mars tegen de vervuiling

Zaterdag 6 februari houden we een 'Mars tegen de Vervuiling' in Menen.

Deze mars is gericht tegen de vervuiling die Menen teistert. Al jaar en dag heeft Menen de kwalijke reputatie een zwarte vlek te zijn voor wat betreft vervuiling van de lucht. Zowel naar fijn stof toe als pcb's end dioxines bevinden we ons in de kop van het peloton.

De MAG-Menen tracht al van bij het ontstaan ervan een kentering hierin teweeg te brengen. Dit loopt niet altijd van een leien dakje, maar we merken toch dat er wat beweging begint te komen in een aantal dossiers.

In 2009 hebben zowel de bewoners van Menen als het stadsbestuur aangegeven dat men het ermee eens is dat het tijd wordt om een andere weg in te slaan en werk te maken van het opruimen van de bestaande vervuiling en het voorkomen van nieuwe vervuiling.

Met deze 'Mars tegen de Vervuiling' willen we dan ook opnieuw een signaal geven naar de hogere overheden toe dat het Menen menens is en dat zowel de bevolking als het stadsbestuur werk wil maken van een propere stad waar het aangenaam en gezond wonen is.

De MAG-Menen hoopt dan ook dat het stadsbestuur zaterdag 6 februari mee opstapt.

Een informatievergadering hierover gaat door op 4 februari om 19u30 in de zaal van café 'De voorstad van Geluwe', Ieperstraat 144 te Menen.


 

Copyright © 2009 Briccone