MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Actualisatie leden/bestuurslijst

Als vzw hebben we bepaalde verplichtingen waaraan we moeten voldoen.

Jaarlijks dienen we een ledenlijst in te dienen en een dagelijks bestuur te verkiezen.

Kandidaatleden en/of leden die hun lidmaatschap willen vernieuwen dienen dit te laten weten tegen
20 februari.

Wie zich kandidaat wil stellen om te zetelen in het dagelijks bestuur dient dit ook tegen die datum te laten weten.

Even een opsomming van de mogelijkheden:

Lid: kan zich vinden in de statuten van de vzw en werkt mee aan alle projecten indien mogelijk

Medewerker: werkt mee aan die projecten waar hij/zij zich in kan vinden

Dagelijks bestuur: stippelt de kruitlijnen uit en neemt de dagelijkse beslissingen, in regel in samenspraak met de leden en projectmedewerkers. Als er snel een beslissing genomen moet worden wordt deze genomen door het dagelijks bestuur tout court.

Huidige samenstelling dagelijks bestuur:

Voorzitter: R. Driesen

Secretaris: P. Knol

Penningmeester(es): D. Knol

Takenpakket dagelijks bestuur:

Voorzitter: externe communicatie, website, affiches, flyers, meetings, ...

Secretaris: interne communicatie, vastleggen zalen, verantwoordelijke kopies, ...

Penningmeester: houdt een gedetailleerd overzicht bij van de uitgaven en inkomsten

Een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement kan ingezien/opgevraagd worden bij de secretaris.


 

Copyright 2009 Briccone