MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Wit, zwart of grijs?

Toen we enkele weken geleden merkten dat de firma Galloo stockage deed op Ropswalle zonder dat aan de bijzondere voorwaarden uit de milieuvergunning was voldaan, stelden we in vraag of dit wel in overeenstemming was met de verleende vergunning.

We deden daarop navraag bij diverse milieudiensten in West-Vlaanderen en deze volgden onze denkpiste. Toen we dit vervolgens in Menen aankaartten bleek men er hier een andere visie op te hebben.

Daarop legden we de vraag voor aan het kabinet van minister Schauvliege. Hun antwoord luidde als volgt: “Bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de vergunning en zijn dus onafscheidbaar.”

Vandaag vernamen we van een andere medewerker van het kabinet Schauvliege dat de firma er wel mag stockeren, maar geen fluff zolang de muur en het windscherm niet aanwezig zijn.

Als men binnen één kabinet al verschillende visies heeft over hetzelfde wordt het wel heel moeilijk om er nog aan uit te kunnen. Is het nu wit, is het zwart of moeten we het ergens tussenin zoeken?

We betreuren dat er een polemiek is ontstaan tussen de MAG enerzijds en het bestuur, inclusief de milieupolitie, anderzijds omtrent onze vaststellingen. Zowel de MAG als de andere partijen hebben gehandeld volgens de informatie die men had en die informatie stond lijnrecht tegenover elkaar. Het was en is niet onze bedoeling bepaalde personen of instanties in een slecht daglicht te stellen, het is onze bedoeling een ernstig milieuprobleem in Menen op te lossen met alle middelen die binnen het kader van de wet vallen. 

En daar zullen we dan ook met z’n allen voor blijven ijveren, no matter what.

 

 

Copyright © 2009 Briccone