MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

 

Kabinet Schauvliege steunt MAG-Menen

Zoals we verwacht hadden geeft het kabinet van minister Schauvliege de MAG-Menen opnieuw gelijk inzake het dossier Galloo(metaal). Enkel het stadsbestuur, de lokale milieupolitie en uiteraard Galloo zien het anders.

Waar gaat het dit keer om?

Eind april stelden we vast dat de firma Galloometaal het terrein op Ropswalle in gebruik had genomen. Het kabinet van minister Schauvliege had hen hiertoe de toelating gegeven mits bepaalde bijzondere voorwaarden. Toen wij ter plaatse vaststelden dat het terrein in gebruik was genomen was er nog niet voldaan aan deze bijzondere voorwaarden. En nog steeds niet overigens.

De firma mag de terreinen gebruiken indien men er een windscherm rondbouwt. Dit dient te bestaan uit een muur waar bovenop een scherm is geplaatst zodat de totale hoogte zes meter bedraagt. Dit om te voorkomen dat vervuild stof zich kan verspreiden vanop het terrein naar de omliggende woonwijk en de rest van de gemeente.

Toen we dit aankaarten bij de milieupolitie van Menen kregen we als respons dat men er wel stockage mag doen zonder dat scherm indien het geen fluff betreft. Wij waren het hier niet mee eens en legden de vraag voor aan het ministerie.

Het ministerie heeft ons nu gemeld dat onze visie wel degelijk de juiste is. Het terrein mag pas in gebruik worden genomen nadat het windscherm is geplaatst.

En er is meer. Om het windscherm te kunnen plaatsen is er een bouwvergunning nodig. Deze is in aanvraag (mogelijk ondertussen behandeld) maar de aanvraag hing eind april niet uit aan het bedrijf, nochtans is dat verplicht. Op geen enkel moment hebben we een aankondiging van aanvraag tot bouwvergunning kunnen ontwaren. Dit maakt dat niemand hiertegen bezwaar kon indienen want men wist immers van niets.

Hierdoor dient de aanvraag nietig verklaard te worden. Maar wat veel belangrijker is, het terrein op Ropswalle dient ONMIDDELLIJK terug vrijgemaakt te worden tot het windscherm geplaatst is en de milieupolitie en het stadsbestuur dienen op te treden tegen deze overtreding. Er moet een pv worden opgesteld in verband met de overtreding. En dat pv dient daarop opgevolgd te worden door het parket of de milie-inspectie van West-Vlaanderen.

 

Copyright 2009 Briccone