MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

zondag 12 juli

BIG JUMP voor een levende Leie

 

Big Jump is een actie voor iedereen die zuivere en levende waterlopen wil. Op 12 juli om 15 uur springen in heel Europa duizenden mensen in waterlopen en meren. Big Jump wil de Europese Kaderrichtlijn Water onder de aandacht brengen. Die bepaalt dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa tegen 2015 aan ecologische normen moet voldoen. Dit is een ambitieuze doelstelling die moeilijk te bereiken is zonder de steun van het brede publiek. Daarom brengt Big Jump elk jaar opnieuw zoveel mogelijk mensen in contact met water.

 

 Ook in Kortrijk! Natuur.koepel vzw, GREEN vzw en de Stad Kortrijk voorzien een gevarieerd programma langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Afspraak vanaf 14u op het einde van de Vlaanderenkaai te Kortrijk (aan de skatebowl en de Groeningebrug).

 

WAAROM?

 

Voor de vis!

 

 Te veel rioolwater komt nog steeds ongezuiverd in beken en rivieren terecht. Bij hevige regenval vloeien grote hoeveelheden vervuild water en slib ongezuiverd in de waterlopen. Dit is ondermeer nefast voor heel wat vissoorten. Zonder zuiver water is er geen gezonde vis.

 

 Enkel de aanpak van de watervervuiling is trouwens niet voldoende. Heel wat waterlopen zijn nog steeds gebetonneerd, ingedamd en/of rechtgetrokken. Daardoor verliezen ze hun schoonheid en verdwijnt de kans op een bloeiende rijkdom aan fauna en flora. Kronkelende meanders verminderen de stroomsnelheid van het water en geven afwisselende oevers die leefplaatsen zijn voor tal van planten en dieren.

 

 Er is nog veel werk aan onze waterlopen, want hoewel een aantal sterke soorten het redelijk goed doen, wordt de paling ernstig bedreigd en is de snoek nog een zeldzaamheid. Trouwens... Wanneer zwemt er opnieuw zalm en forel in onze rivieren?

  

In alle waterplannen staan wel acties over waterzuivering, vismigratie en soms zelfs herinrichting van de rivieren, maar de acties zijn beperkt en hebben nood aan een duwtje in de rug.

 

Voor iedereen!

 

 Wandelaars, fietsers, roeiers, duikers, vissers, natuurliefhebbers, booteigenaars, buurtbewoners, zwemmers en andere waterdieren moeten kunnen genieten van natuurlijke en natuurrijke waterlopen. Iedereen heeft baat bij zuiver water!

 

Daarom roepen iedereen op om erbij te zijn.

Het wordt opnieuw reuzeplezant!

 

PROGRAMMA:

 

14u30

 

Toespraken van Hilde Crevits (Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) en Stefaan Bral (Kortrijkse schepen voor Leefmilieu, Afvalstoffen, Publiek Domein en Sport)

14u50

 

Aanstelling Yves De Bosscher als Leiedichter en onthulling Leiemonument als start van het poëzieproject "Dichter bij het water".

15u00

 

BIG JUMP - Een verfrissende duik in het kanaal Bossuit-Kortrijk

 ** schoeisel verplicht! **

doorlopend:

 

Live optreden van coverband ‘El Rocco Fossilio and the Kid’

 Tentoonstelling over de waterkwaliteit van het Kanaal en van de Leie.

 Kinderanimatie met visspel “De vissen van Leie en Kanaal”

 Fairtrade cocktails, drankjes, ligzetels, ...

 

BIG JUMP FOTOWEDSTRIJD

 

Aquafin, nationale sponsor van de Big Jump, organiseert een fotowedstrijd. Wie meedoet aan de Big Jump of komt supporteren voor vrienden of familie, maakt kans op één van de vijf barbecuecheques ter waarde van 250 euro die Aquafin weggeeft. Je hoeft hiervoor enkele je leukste foto's van tijdens de Big Jump door te mailen naar bigjump@aquafin.be. Meer info en wedstrijd-reglement lees je op de website van Aquafin.

 

SPRING IN HET OOG!

 

Spring niet alleen in het water, spring ook in het oog! Ecover stelt immers een leuke prijs, de Shower Coach, ter beschikking. Die reiken we uit aan de jumper met de meest in het oog springende outfit. Hoe gekker en zonninger, hoe meer kans je maakt op de Shower Coach!

 

Voor meer info en foto's:

tel. 056 362 804

gsm. 0487 644 585

bigjump.natuurkoepel.be »

www.bigjump.be »

Copyright © 2009 Briccone