MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

 

Informatievergadering: donderdag 4 februari 19u30

Voorstad van Geluwe, Ieperstraat 144 Menen

 Donderdag 4 februari is iedereen welkom op de informatievergadering van de MAG-Menen vzw.

 Deze informatievergadering heeft tot doel de inwoners van Menen te informeren over enkele punten die voor hen van belang zijn.

 Agenda:

 1) Vergunning tot uitbreiding Galloometaal

- Wat betekent de uitbreiding voor Menen?
- Hoe is de beslissing tot stand gekomen?
- Wat is het verschil met de provinciale beslissing?
- Hoe kan hiertegen geageerd worden? 

 2) Duiding ‘Mars tegen de vervuiling’ van 6 februari

-  Waarom een ‘Mars tegen de vervuiling’?
-  Waar, wanneer en hoe?

 3) Duiding ‘actualisatie ledenbestand’

-  De MAG-Menen is een vzw, dit houdt in dat we elk jaar een nieuwe ledenlijst moeten indienen.

-  Huidige leden dienen jaarlijks hun lidmaatschap te bevestigen, nieuwe kandidaatleden kunnen zich opgeven.

-  Wat houdt lidmaatschap in?

- Wie kan zich kandidaat stellen voor het dagelijks bestuur?


 

Copyright © 2009 Briccone