MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Voorzitter milieuraad herlderziend?

Eind januari liet de voorzitter van de Milieuraad ons weten dat de raad een negatief advies zou uitbrengen over een installatie op Ropswalle. Boeiend, vooral omdat hierover pas op 11 februari wordt vergaderd.

De vraag die zich stelt is in hoeverre de milieuraad Menen nog legitiem werkt, gelet op het niet naleven van de eigen statuten.

Een milieuraad is een middel om door inspraak van de bewoners de gemeente te adviseren, maar dat kan enkel als die raad ook onafhankelijk kan werken. En daar wringt nu het schoentje wel enigzins.

Misschien zou een milieuraad beter als volgt worden samengesteld:

Voorzitter: ongebonden aan natuur- of milieuverenigingen en politiek

Leden: natuur- en milieuverenigingen, diverse raden (zoals jeugd-, politie-, sport-, cultuur-, ...), wijkraden/buurtcomités (Koekuyt, bloemenwijk, tuinwijk, TerBeke, groenhof, barakken, ...), bedrijfsleven, ... met telkens één vertegenwoordiger per organisatie. Verder aangevuld met personen ‘ten persoonlijke titel’ en niet-stemgerechtigde leden die de diverse politieke partijen vertegenwoordigen, een vertegenwoordiger van het stadsbestuur van Halluin en de milieuraad van Halluin.

Op die manier kan je komen tot boeiende, open inhoudelijke discussies zonder dat vooraf geweten is welke de adviezen gaan zijn. Nu zijn de vergaderingen jammer genoeg al te vaak een lege doos waarbij bepaalde onderwerpen niet aan bod mogen komen en andere beslist zijn voor aanvang van de vergadering. Het zou misschien een mogelijkheid zijn om vrouwen ook geïnteresseerd te krijgen voor de milieuraad, momenteel zijn die nog nauwelijks aanwezig. Nochtans is er een vereist quotum van één op drie, wat maakt dat de huidige raad al in tijden niet meer legitiem heeft kunnen vergaderen.
 

Copyright © 2009 Briccone