MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

De flop van Kopenhagen

Nog voor het begin van de klimaattop in Kopenhagen is het duidelijk dat er geen bindend akkoord bereikt gaat worden op de top. Het hoogst haalbare is een politiek bindend pact dat dan later verder uitgewerkt wordt met concrete doelstellingen en cijfers.

Om van een geslaagde missie te kunnen spreken dienen er verregaande afspraken gemaakt te worden, in tegenstelling tot de magere afspraken die in Kyoto te noteren waren, namelijk een reductie van enkele procenten, voor BelgiŽ 7,5%.

Om de verandering van het klimaat nog enigzins beheersbaar te houden zou de uitstoot van CO2 met 80% moeten verminderen tegen 2050 en 50% tegenover 1990. Haalt men deze cijfers niet, dan kunnen grote gevolgen voor de menselijke beschaving niet meer vermeden worden.

Zelfs indien men deze cijfers haalt is er geen zekerheid dat het voldoende is, men heeft het namelijk enkel over CO2, niet over de andere broeikasgassen zoals methaan en bij een kleine opwarming van de permafrost is het risico reŽel dat er gigantische hoeveelheden methaan vrijkomen. Wetende dat methaan 300 keer krachtiger is dan CO2 belooft dat weinig goeds.

Dichter bij huis zijn de klimaatwijken eindelijk opstartbaar, dik twee weken te laat, maar kom. Hebben dit soort initiatieven eigenlijk zin als je het grote plaatje bekijkt? Ja en neen. Ja omdat het er voor zorgt dat er meer mensen bezig zijn met het actief beperken van hun uitstoot en degelijk geÔnformeerd worden. Neen omdat het slecht een druppel is op een roodgloeiende, grote plaat.

 

 

Copyright © 2009 Briccone