MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Shredderinstallaties hoofdbron schadelijke stoffen

In Baar-Ebenhausen wees een biomonitoringsonderzoek uit dat de shredderinstallatie van Thyssen Dck de hoofdbron is van de verspreiding van schadelijke stoffen.

Zowel het biomonitoringsonderzoek van het Kankerinstituut van Darmstadt als grondonderzoeken komen tot deze conclusie na jarenlange onderzoeken (2002-2008). Met name de concentraties van lood en cadmium zijn een stuk hoger in de onmiddellijke nabijheid van de shredders dan elders.

De  hoogste immisies worden direkt aan de shredder en in de omgeving van het bedrijf gemeten, aldus Horst Rottler. Arseen, kobalt, mangaan, nikkel en dioxines zijn duidelijk veel meer aanwezig in de omgevingslucht dan elders. Bijzonder in het oog springend zijn de PCBs, waarvan er in de omgeving van de shredder een driemaal hogere concentratie wordt gemeten dan elders.

Tussen 2004 en 2007 werden maar liefst 200.000 gegevens verzameld via een uitgebreide meetcampagne. Tijdens de campagne werden vooral schrootgerelateerde stoffen gemeten.  

Voor het volledige artikel kan u hier terecht.


 

Copyright 2009 Briccone