MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Milieuvergunning Cappelle 

Momenteel is er een openbaar onderzoek lopende voor een milieuvergunning voor het bedrijf Cappelle pigments in Menen. De provincie heeft hierover reeds geoordeeld en heeft een vergunning verleend voor een periode van 20 jaar, met een proefperiode van 2 jaar voor het lozen van bedrijfsafvalwater. Tevens zijn er enkele bijzondere maatregelen in opgenomen die het risico voor de omwonenden dienen te beperken.

Cappelle is het enige bedrijf in Vlaanderen dat pigmenten aanmaakt in een waterig milieu. Hiertoe maakt men gebruik van water afkomstig uit de Leie.

De inrichting, gelegen in de Kortrijkstraat, valt onder de Sevoso-richtlijn door de opslag van gevaarlijke producten, zowel voor het milieu als voor de mens.

Noch bij de overheid, noch bij ons zijn er concrete klachten binnengekomen over de werking van het bedrijf. Dit maakt dat we ons kunnen vinden in het voorstel van de provinciale milieuvergunningencommissie die stelt dat het wenselijk is een deel van de vergunning op proef te geven gedurende een periode van twee jaar. Tijdens deze periode worden er dan bijkomende onderzoeken gevoerd en kan er worden bijgestuurd waar nodig.

Toch maken we de bedenking in hoeverre het maatschappelijk verantwoord/wenselijk is een Seveso-inrichting in te planten zo dicht bij, zelfs gedeeltelijk in, een woonzone.

Indien er een ongeluk is ter plaatse, bv een magazijnbrand, is het risico voor het nabijgelegen woongebied hoger dan wenselijk, zowel naar warmtestraling als de vorming van toxische rookgassen toe en dit tot op een afstand van 1500 meter. Een stofexplosie zou een letaliteit van 1% geven op een afstand van 130 meter.

In de veiligheidsstudie stelt men dan ook voorop de opslagplaatsen anders in te richten, een gegeven waarin het bedrijf zich kan vinden.

Doordat er zowel vanuit het bedrijf als de overheid de nodige extra maatregelen zijn voorzien en er de nodige opvolging is achten we het niet nodig hiertegen iets te ondernemen.

Wel pleiten we nogmaals bij de gemeente om bij aanvragen van dit type openbare informatievergaderingen te houden voor de omwonenden opdat deze goed geļnformeerd zijn over het dossier. 

Het dossier ligt ter inzage op de stedelijke milieudienst tot 15 januari 2010. De MAG-Menen is steeds aanspreekbaar om hierbij de nodige duiding te geven.

 

 

Copyright © 2009 Briccone