MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Opnieuw brand bij Galloo

Zaterdagochtend rond 7u15 is er opnieuw brand ontstaan bij de firma Galloo in Menen. Ditmaal  betrof het de vestiging in de Wervikstraat. De brand was ongeveer aan de loskade. We vernamen van mensen die er werken dat het om een afvalbrand ging.

Doordat de wind erg flauw was en uit Westelijke richting kwam werd de rookkolom langzaam verplaatst naar de richting van het zwembad. Langs de Leie en in de Arkebrugweg was de geur van verbrand rubber/plastic erg penetrant. Foto’s volgen zodra ze ontwikkeld zijn, dit kan enkele dagen duren.

Het was schrijnend om zien hoe het bluswater, dat vervuild was met zware metalen, de Leie kon bereiken. Op het terrein zijn er geen of toch onvoldoende voorzieningen om de milieuhinder bij dit soort incidenten tot een minimum te beperken. Zowel het water, de vissen als de bodem van de Leie hebben vandaag weer een overdosis giftige stoffen binnengekregen. Ook voor de omwonenden was dit een zoveelste aanslag op hun gezondheid.

We wijzen erop dat dit soort branden niet meer zouden kunnen voorvallen als men ons saneringsvoorstel uitvoert omdat alles dan 24/24 besproeid wordt. Tevens stellen we ons de vraag of de overheid niet eens een onderzoek moet voeren naar de brandveiligheid ter plaatse. We blijven dan ook eisen dat men overgaat tot een grondige sanering !!!

Copyright © 2009 Briccone