MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Menen-West: Neemt SP.a een bocht?

Toen de MAG-Menen in het voorjaar van 2009 een ‘politiek charter tegen de komst van Menen-West’ opstelde was de SP.a-afdeling van Menen één van de partijen die dit ondertekende. De partij engageerde zich om het gebied te vrijwaren van industriële ontwikkeling.

Dit standpunt werd bij herhaling bekrachtigd, op het milieupolitiek debat verklaarde burgemeester Bossuyt dat ‘de geesten zijn aan het rijpen over de onwenselijkheid van die industriezone’, toen de Alerte Koekuit in de gemeenteraad vroeg wat de standpunten van de diverse partijen waren (eind oktober?) verklaarde de SP.a-fractie opnieuw dat men Menen-West niet wenste.

Tot op de gemeenteraad van maandag 29 maar 2010. Bij een interventie van VLD over de begroting stelde men dat het ontwikkelen van het industriegebied M-W goed zou zijn voor de begroting van de stad vanwege bijkomende tewerkstelling en het aantrekken van tweeverdieners. Hierop repliceerde burgemeester Bossuyt – toch nog altijd bij SP.a voor zover we weten – dat men er voor moest zorgen dat er op M-W geen industrie van klasse1 komt, een heel ander verhaal dan het niet willen van het industriegebied.

Hiermee, en dit is geen toeval, volgt de burgemeester nu het discours van zijn coalitiepartner CD&V die al vorig jaar aangaven dat het allemaal wel kon als het maar ‘niet-vervuilende’ industrie zou zijn.

De MAG-Menen is geschokt door de uitspraak van de burgemeester tijdens de gemeenteraad. Weer eens wordt er een loopje genomen met de bevolking. De vraag die zich dan opdringt is waarom.

Is de komst van Menen-West de lijm die de coalitie moet samenhouden? Was het een voorwaarde van CD&V om de begroting mee goed te keuren? En wat is het verband met de windmolens die zijn aangevraagd voor Grensland?

Het lijkt ons erg waarschijnlijk dat de initiële aanvraag voor het plaatsen van windmolens op Grensland een zoveelste theaterstuk in de Menense politiek was. Men wist vooraf donders goed dat deze aanvraag sterk gecontesteerd zou worden. De MAG is een uitzondering hierop gebleken.

Was het net de bedoeling dat die windmolens niet aanvaard zouden worden wegens de al bestaande overlast op Grensland? Om vervolgens naar de bewoners toe te kunnen stellen dat men ze daar niet gaat tolereren maar er eventueel een alternatief is op Menen-West, waar er praktisch geen woningen zijn en er dus niemand angst hoeft te hebben voor slagschaduw en een beetje geluid. De windmolens op hun beurt zijn dan weer de eerste stenen om Menen-West te ontsieren, en zodra die er zijn is het voor de ontwikkelaars veel eenvoudiger het gebied om te vormen tot industriezone. Zo heeft de CD&V wat ze wil, namelijk de ontwikkeling van het gebied en blijven die braafjes aan het handje van de burgemeester stappen.

De MAG-Menen is in deze formeel en recht door zee, we zijn en blijven tegen élke vorm van industrialisering van Menen-West. Vandaag, morgen, volgend jaar, altijd. Menen-West is landbouwgebied en dient dat te blijven !!! Het is zowat de vruchtbaarste landbouwgrond die hier in Menen te vinden is trouwens.

Verder willen we alvast even aangeven dat het ontwikkelen van Menen-West tot industriegebied indruist tegen het ‘charter van de biodiversiteit’ die de stad op diezelfde gemeenteraad heeft goedgekeurd. In dit charter staat namelijk dat men concrete acties gaat ondernemen ten behoeve van het behoud en herstel van leefgebieden en soorten in de praktijk.

Het omvormen van een gebied van landbouwzone dat gefrequenteerd wordt door de zeldzame boerenzwaluw o.a. tot industriegebied is naar onze bescheiden mening iets geheel anders dan het behouden en herstellen van biotopen en soorten.
 

Copyright © 2009 Briccone