MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Biomonitoring in Menen

Het heeft de nodige moeite gekost, maar uiteindelijk zijn de gezamenlijke inspanningen van de MAG-Menen, het stadsbestuur, de milieuraad en andere beloond en komt er opnieuw een biomonitoringonderzoek in Menen.

Dit onderzoek spitst zich toe op jongeren. De bedoeling van het onderzoek is het in kaart brengen van de gevolgen voor de gezondheid van de vervuiling met dioxines en pcbs die Menen teistert.

Het is dan ook van cruciaal belang dat er voldoende deelnemers zijn aan dit onderzoek. Bij een vorig onderzoek enkele jaren geleden waren er te weinig deelnemers om de cijfers statistisch relevant te kunnen verklaren.

Hoewel de MAG-Menen het niet eens is met de uitspraak van schepen Bogaert dat dit onderzoek eindelijk duidelijkheid kan brengen over de oorzaak van de vervuiling (dat is namelijk al lang duidelijk) gaan we ons met alle mogelijke middelen inzetten om voldoende deelnemers te vinden.

Die deelnemers kunnen gevonden worden door een doorgedreven informatiecampagne over het onderzoek; wat is het doel, hoe gaat het in zijn werk, wanneer en waar vindt het plaats, ...

Op 1 december is er een overlegronde gepland in het gemeentehuis met de nodige lokale actoren en belangengroepen. Wij zullen tijdens dit overleg pleiten voor een wervingscampagne die steunt op volgende pijlers.

-          Via scholen, dit is een taak voor de gemeente. In elke middelbare school dient men n of meerdere info-uren te voorzien waarop de nodige uitleg wordt gegeven aan de leerlingen en leerkrachten.

-          Via jongerenorganisaties

-          Via sport- en andere verenigingen waar jongeren lid van zijn

-          Met de bedeling van huis-aan-huis folders

-          Door op regelmatige basis een oproep te lanceren via de pers

-          Via websites

-          Samenwerking met buurthuizen en wijkraden

De MAG-Menen doet het nodige om zelf mee kandidaten te zoeken, de scholen laten we volledig over aan de gemeente, alle andere punten pakken we zelf (mee) aan.

 
 

Copyright 2009 Briccone