MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

23/08/2010

Weer hoge dioxine- en pcb-waarden te Menen

Uit de metingen en het verslag van de VMM blijkt dat Menen weer eens
sterk verhoogde dioxine- en pcb-vervuiling te verwerken heeft gekregen
gedurende de vorige meetcampagne. Nog steeds blijft het vergeefs
wachten tot de politici eindelijk eens maatregelen nemen. Dit ondanks
het gegeven dat ook de VMM stelt dat een sanering zich opdringt.

15/06/2010

Wit, zwart of grijs?

Toen we enkele weken geleden merkten dat de firma Galloo stockage deed op Ropswalle
zonder dat aan de bijzondere voorwaarden uit de milieuvergunning was voldaan, stelden we
in vraag of dit wel in overeenstemming was met de verleende vergunning...

09/06/2010

Waarom Menen-West niet nodig is

Men haalt vaak het argument aan dat de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Menen
noodzakelijk is omdat er nergens nog plaats is. Zoals we in het verleden al aangaven is dit
alles behalve de realiteit. Minister-President Peeters gaf onlangs de cijfers vrij van nog
braakliggende industriegronden ...

07/06/2010

Kabinet Schauvliege steunt MAG-Menen

Zoals we verwacht hadden geeft het kabinet van minister Schauvliege de MAG-Menen opnieuw gelijk
inzake het dossier Galloo(metaal). Enkel het stadsbestuur, de lokale milieupolitie en uiteraard Galloo
zien het anders.

11/.05/2010

Het milieukneusje van Europa

Belgi is een bijzonder slechte leerling op milieuvlak. Ons land bekleedt de 88ste plaats voor
de kwaliteit van zijn milieu, op een totaal van 163 landen.

03/05/2010

Letter, geest en naleving van de wet

Voor de derde keer sedert januari 2009 trokken we met een klacht naar de milieupolitie van Menen,
voor de derde keer werden we wandelen gestuurd.

21/04/10

Menen ondertekent charter biodiversiteit.

Dinsdag 20 april tekende schepen Bogaert van milieu in Kortrijk het charter
voor de biodiversiteit van Natuurpunt ...

31/03/10

Menen-West: neemt SP.a een bocht?

Het heeft er alle schijn van dat de SP.a-Menen een bocht voorbereid inzake Menen-West, ondanks het
gegeven dat men enkele maanden geleden in de gemeenteraad stelde geen Menen-West te willen en
ondanks het gegeven dat toenmalig voorzitter Vancoillie en schepen Debuck het charter tegen
Menen-West hebben ondertekend.

Op de gemeenteraad van maandag noteerden we echter een uitspraak van de burgemeester die ...

24/02/10

Dioxines, en dan?

In Menen hebben we het bedenkelijke voorrecht aan de kop van het Vlaamse dioxinepeloton te zitten
maar tot wat zijn dergelijke stoffen nu eigenlijk allemaal in staat?

Op de site van HLN van vandaag staat een fotoreportage over de gevolgen van langdurige blootstelling
aan enorm hoge dosissen dioxines. Tijdens de oorlog in Vietnam gebruikte de VS een ontbladeringsmiddel,
het zogenaamde 'Agent Orange' waarvan dioxines een hoofdbestanddeel waren.

De toestand hier is gelukkig minder dramatisch.

Bekijk hier de beelden (niet geschikt voor gevoelige kijkers)

23/02/10

Raadsman Galloo vraagt verduidelijking

Het nummer "Waar blijft de tijd" van Herman Van Veen is het eerste dat in je opkomt als je, ruim twee
jaar na de eerste indiening van een voorstel tot een grondige sanering, plots van de raadsman van je
opponent de vraag krijgt wat je nu juist wil bekomen. Met andere woorden, is dit een grap, of om te huilen?

Maar omdat het uiteindelijk gaat over het bereiken van een zeker doel,  namelijk ervoor zorgen dat de
activiteiten van de firma geen hinder meer veroorzaken voor de inwoners van Menen zetten we de zaken nog eens sumier op een rijtje.

Volgende links leiden naar de essentie van het saneringsvoorstel.

Technische gegevens

Transportconcept

Grondplan

Loods

21/02/10

Bomen gesnoeid op publiek domein?

In het parkje tussen de J&M Sabbestraat en Hagewinde zijn enkele bomen geknot door particulieren,
vernamen we vandaag.

We zoeken dit verder uit. Wie er meer over weet mag ons altijd contacteren.

19/02/10

Nieuwe online petitie

In navolging van onze vorige petitie-acties organiseren we ook nu weer een elektronische versie voor
mensen die de papieren versie niet kunnen ondertekenen.

De ondertekening ervan dient te gebeuren met behulp van uw elektronische identiteitskaart en de lezer
voor deze kaarten. Hetzelfde principe dat gebruikt wordt om uw belastingen elektronisch in te dienen.

Hoe gaat u tewerk? U download het forumulier via onderstaande link, ondertekent het en stuurt het per mail
terug naar het mailadres dat op de petitielijst staat.

Het petitieformulier vindt u hier.

13/02/10

Vergistingsinstallatie Ropswalle: MAG-Menen verwacht geen geurhinder.

Na een uitgebreid bedrijfsbezoek bij een vergelijkbare installatie, waarbij we het proces van a tot z
konden waarnemen komen we tot de conclusie dat ...

12/02/10

Johan Vande Lanotte spoort stadsbestuur aan

Nadat we een oproep hadden gedaan naar enkele vlaamse politieke kopstukken om
het stadsbestuur van Menen

12/02/10

Shredderen in praktijk (in Menen is de shredder zelf wel overdekt)

Maar het stof dat op deze beelden te zien is bij het 'dumpen' van het materiaal, die problematiek speelt ook bij ons.

10/02/10

MAG bezoekt vergistingsinstallatie

Zaterdag 13/02 gaat de MAG-Menen op bedrijfsbezoek bij een vergistingsinstallatie. Dit in het kader
van het lopende openbaar onderzoek voor de aanvraag tot het exploiteren van dergelijke installatie
op Menen-Grensland.

De MAG-Menen is erg begaan met de vervuiling op Menen-Grensland, maar voor ons mag dat geen excuus
zijn om categoriek tegen alle aanvragen op die site te zijn. We bestuderen elk dossier aandachtig, informeren
ons waar mogelijk en brengen dan gefundeerd en onafhankelijk advies uit over de plannen.

Ons bedrijfsbezoek wordt gekoppeld aan een onderhoud met de aanvrager, die ons de plannen zal verduidelijken.

Zoals in het verleden al vaker gebeurd is bieden we de milieuraad ook nu te mogelijkheid n afgevaardigde met ons mee te sturen.

Begin volgende week zettten we ons verslag met bevindingen dan online.

10/02/10

Nieuwe beelden 'Mars tegen de Vervuiling'

De cameraman van dienst heeft ons nieuwe beelden van de Mars en
de afsluitende rede bezorgd. U kan ze hier bekijken en beluisteren.

Indien het filmpje niet werkt op uw pc kan u ook terecht op Youtube vanaf 11/02

09/02/10

Voorzitter MAG en de rechtbank (editoriaal)

Trein der Traagheid

Zoals verwacht vroeg de firma Galloo twee maanden uitstel om het dossier tegen
hen te kunnen bestuderen.

09/02/10

Voorzitter milieuraad herlderziend?

Eind januari liet de voorzitter van de Milieuraad ons weten dat de raad een negatief advies zou
uitbrengen over een installatie op Ropswalle. Boeiend, vooral omdat hierover pas op 11 februari
wordt vergaderd...


06/02/10

Mars tegen de vervuiling brengt Menen op de been.

Ruim honderd mensen stapten zaterdagvoormiddag mee op tegen de vervuiling in Menen ...


04
/02/10

Vervuiling benvloedt hormoonhuishouding adolescenten

Vervuilende stoffen benvloeden duidelijk de hormoonhuishouding van Vlaamse adolescenten.
Dat  blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent en het Steunpunt Natuur en Gezondheid,
die ook de biomonitoring bij de jongeren in Menen voor zich nemen ...

02/02/10

Stadsbestuur volgt MAG-Menen naar Raad van State

Vanmiddag vernamen we dat het stadsbestuur, net als de MAG-Menen naar de Raad  van State wil
trekken om de vergunning tot uitbreiding van Galloometaal zoals die is toegekend door minister Schauvliege aan te vechten ...

29/01/10

Infovergadering 4/2

Donderdag 4 februari houden we een infovergadering over de 'Mars tegen de vervuiling',
de vergunning die is toegekend aan Galloometaal, ...

25/01/10

Details vergunning Galloometaal.

Om in korte bewoordingen te duiden wat de nieuwe vergunning van Galloometaal nu juist betekent voor
Menen en de omwonenden zetten we hier even de belangrijkste elementen kort op een rijtje.

24/01/10

Actualisatie ledenlijst

Als vzw heeft de MAG-Menen de plicht jaarlijks een geactualiseerde ledenlijst in te dienen.
De huidige leden en kandidaatleden worden hierbij dan ook opgeroepen ...

22/01/10

Stad bespaart fors op feestverlichting

De gemeente Izegem heeft de afgelopen twee jaar ruim 7.000 euro uitgespaard op de
energiefactuur door de kerstverlichting te vervangen door energiezuinige LED-verlichting.
Net als tal van andere steden in West-Vlaanderen.

Na twee jaar voorstellen te hebben gedaan aan schepen Bogaert om dit ook in Menen voor elkaar te krijgen zitten we jammer genoeg nog steeds opgescheept met oude gloeilampen wier energie voor het grootste stuk wordt omgezet in warmte in plaats van licht. Toch is er licht aan  het einde van de tunnel want gewone gloeilampen worden gefaseerd uit de winkelrekken gehaald.

21/01/10

Milieuvergunning Galloometaal integraal online - MAG plant mars

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen informeren plaatsen we de vergunning die is
toegekend aan Galloometaal
integraal op onze site.

Enkele passages hebben we in het vet gezet omdat ze wel erg duidelijk aangeven wat we nu al
enkele jaren proberen duidelijk te maken aan de lokale politici, namelijk dat de activiteiten van de
Groep Galloo verantwoordelijk zijn voor een substantieel deel van de vervuiling met pcb's en dioxines in Menen. Minister Schauvliege geeft dit tenminste toe, alleen heeft ze (nog) niet voldoende visie om dan ook de nodige maatregelen te nemen.

De reden waarom men niet wil overkappen is "economisch niet verantwoord". Een hele stad blootstellen aan kankerverwekkende stoffen is economisch uiteraard wel verantwoord en maatschappelijk ook volgens deze mandataris. Met dank, mevrouw de minister.

Om deze vergunning te contesteren roepen we iedereen op deel te nemen aan de
"mars tegen de vervuiling"

19/01/10

Menen is dood !

Met spijt in het hart dienen we de uitspraak van Nietzsche God is dood! een beetje aan te passen
aan de huidige omstandigheden.

Menen is dood ! En daar kan niemand omheen.

Nu minister Schauvliege, veilig weggestopt in Brussel of waar ze dan ook zoal mag vertoeven heeft besloten dat Galloometaal
mag uitbreiden op Ropswalle en er mag beginnen met de afbraak van LCD-schermen kunnen wij de inwoners van Menen
enkel nog aanraden ...

18/01/10 

Grote gletsjer op Antarctica staat op instorten. 

Een van de grote gletsjers op Antarctica, de Pine Island Glacier (tweemaal de oppervlakte van Schotland)
staat op instorten. Bij volledige smelting kan hij het zeespiegelniveau met meer dan 50 cm doen stijgen,
het optimistische scenario spreekt van een afsmelten van de helft, met een zeespiegelstijging van 25 cm
tot gevolg.

Zie ook volgende links

http://www.hln.be/hln/nl/5096/Kopenhagen-2009/article/detail/1055612/2010/01/18/Grote-gletsjer-op-Antarctica-dreigt-volledig-in-te-storten.dhtml

http://www.hln.be/hln/nl/5096/Kopenhagen-2009/article/detail/1055612/2010/01/18/Grote-gletsjer-op-Antarctica-dreigt-volledig-in-te-storten.dhtml

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090814100105.htm

http://pigiceshelf.nasa.gov/

17/01/10

PCB-probleem structureel bij shredders, ook in Duitsland.

15/01/10

Bespreking Menen-West bij de provincie.

Donderdag 21 januari zou er een bespreking bij de provincie zijn over
Menen-West. Wijkraad de Alerte Koekuit zou dan zijn bezorgdheden
kunnen toelichten. Meer info zodra we ze hebben.

11/01/10

Persconferentie MAG-Menen

Vanavond hield de MAG-Menen een persconferentie over de plannen
voor de nabije toekomst en de introductie van enkele nieuwigheden...

01/01/10

2010: Hoe het zou kunnen zijn

Het jaar 2009 is afgesloten. We kunnen terugkijken op een boeiend jaar, maar laat ons vooruit kijken
naar wat nog moet komen...

19/12/09

Milieuvergunning Cappelle pigments

Het bedrijf Cappelle pigments in de Kortrijkstraat heeft een milieuvergunningsaanvraag lopen ...

12/12/09

Dioxinespoken op stap met reuzenei

Zaterdagochtend waren de dioxinespoken op pad met een reuzen dioxine-ei ...

05/12/09

Standpunten

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste dagen vinden we de tijd gekomen om onze
standpunten eens op een rijtje te zetten...

26/11/09

Edito: open milieuraad.

Het dient gezegd dat er op milieubeleidsgebied een gunstige evolutie is geweest in Menen
het afgelopen jaar. Dit vertaalt zich in diverse initiatieven ...

25/11/09

Menen voert ranglijst aan !!!

24/11/09

Dioxinespook teistert Menen nog steeds: nieuwe meetresultaten schokkend.

Bij aanvang van de open milieuraad werden de gasten ontvangen door het beruchte dioxinespook. Wie dacht dat dit al lang verdwenen was, kwam even bedrogen uit.

16/11/09

De flop van Kopenhagen

Nog voor het begin van de klimaattop in Kopenhagen is het duidelijk dat er geen bindend akkoord bereikt gaat worden op de top

13/11/09

Open milieuraad op 24/11

Op 24 november is er een open milieuraad die handelt over fijn stof ...

12/11/09

Biomonitoring in Menen.

Binnen afzienbare tijd komt er een nieuw biomonitoringsonderzoek in Menen ...

08/11/09

Milieumaatregelen: een overzicht.

Je kan er niet naast kijken, elke dag staan de media vol van milieumaatregelen allerhande, vaak om de klimaatverandering te temperen

07/11/09

MAG-Menen opent eerste milieuwandelpad

Zaterdagochtend opende de Miss Milieu het eerste milieuwandelpad van de MAG-Menen ...

31/10/09

Opnieuw brand bij Galloo

Vanmorgen omstreeks 7u15 ontstond er opnieuw ...

25/10/09

Invloed milieuvervuiling op gezondheid

De negatieve invloed van luchtvervuiling op de gezondheid is opnieuw bevestigd. Met name uitlaatgassen van het verkeer ...

25/10/09

Zuiden VS bedreigd door klimaatverandering

Het Zuiden van de VS is een van de gebieden die in de nabije toekomst fel te kampen zal hebben met de gevolgen van de klimaatverandering...

13/10/09

Edito: Menen-West en statistiek

Naar aanleiding van het artikel over de noodzakelijkheid van Menen-West in de Weekbode van vorige vrijdag en een rapport van de FAO ...

12/10/09

Bioverschraling

Verschillende factoren dragen bij tot een steeds snellere verschraling van de biodiversiteit, hoe langer hoe meer soorten komen onder druk en dreigen totaal te verdwijnen. De oorzaken zijn ontwikkeling, klimaatverandering, vervuiling.

Binnen enkele dagen is er een conferentie hierover, waar men weer veel holle woorden zal uiten waar in de praktijk niets mee wordt gedaan.

Het volledige artikel kan je hier lezen.

11/10/09

Awards

Zaterdag zijn er in Menen enkele awards toegekend. De prijs voor de beste nieuwbouw ging naar Galloo. Het is dan ook een mooi gebouw.

Men kan zich wel afvragen of het niet verstandiger was geweest het gebouw iets goedkoper te bouwen zodat er voldoende geld overbleef om een tuinslang te kopen en dit soort activiteiten te voorkomen.

11/10/09

Klimaatverandering en CO2

Hoe meer men onderzoekt wat de mogelijke gevolgen zijn van de CO2 toename in de atmosfeer, hoe alarmerender de berichten zijn.

08/10/09

MAG eist optreden stadsbestuur

Naar aanleiding van de flagrante overtreding van de milieuwetgeving door de firma Galloo op vrijdag 02 oktober heeft de MAG-Menen de nodige bewijsstukken hiervan overgemaakt aan het stadsbestuur en de lokale milieupolitie.

Omdat hier na zes dagen nog geen antwoord op is gekomen ziet de MAG-Menen zich verplicht de minister van binnenlands bestuur hiervan op de hoogte te stellen...

07/10/09

Belgi kan Europese fijnstofnorm niet meer omzeilen

Er is geen formele procedure meer voorzien om bijkomend uitstel te vragen voor het halen van de Europese fijnstofnorm.

5/10/09

Ministerie onderzoekt overtreding

Naar aanleiding van de flagrante overtreding van de milieuwetgeving door de firma Galloo die we vrijdag laatstleden konden vastleggen hebben we de nodige stappen ondernomen om dit aan te klagen. In Menen hebben we de milieupolitie, de burgemeester, de milieuraad, ... daarover ingelicht. Tot dusver zonder reactie.

In tegenstelling daarmee ontvingen we vandaag een schrijven van minister Schauvlieghe dat haar departement het nodige zal doen om dit uit te zoeken.

We blijven ook in de toekomst waken en wantoestanden aanklagen.

29/09/09

Deelbekkenbeheersplan

Tot 15 oktober ligt het deelbekkenbeheersplan ter inzage op de gemeente, u kan het ook hier downloaden.

In het beheersplan wordt aangegeven welke maatregelen men wil gaan nemen om overstromingen te voorkomen, waar er bruggen zijn voorzien, ...

 

27/09/09 Uitdeling beschermingsmiddelen.

Op 27/09/09 deelden we persoonlijke beschermingsmiddelen uit tegen de vervuiling met pcb's en dioxines in Menen. Het verslag vindt u hier ...

22/09/09 Klachtenmeldpunt

We vernemen regelmatig dat er klachten zijn over de activiteiten van bedrijven; geurhinder, lawaai, ...

22/09/09

Actualisatie VLAREM

Op 24 april 2009 werd het besluit dat een aanvulling vormt op de Vlarem-actualisatietrein definitief goedgekeurd...

18/09/09

De laatste dagen worden we weer volop geconfronteerd met de gevolgen die de menselijke activiteiten hebben op het ecosysteem.

Zo is er de toenemende zorg over het tonijnbestand in de Middellandse Zee en het smelten van het Noordpoolijs.

12/09/09

Bouwwoede

Men zegt vaak dat de Belg geboren is met een baksteen in de maag, wat gestaafd lijkt te worden
door het woongedrag...

27/07/09

Totale analyse vergunning Galloo-Metaal

26/07/09

Analyse uitbreidingsvergunning Galloo-Metaal

Na twee weken is de provincie er dan toch in geslaagd hun papieren te doen toekomen...

24/07/09

Uitbreiding Galloo en de politiek ... een foute combinatie?

In het document van de provincie waarin ze hun beslissing toelichten en motiveren lezen we de volgende zin: De schepen verklaart dat er (abstractie gemaakt van het openbaar onderzoek rond deze aanvraag) op het gemeentehuis geen recente klachten zijn over Galloo-Metaal.

We hebben daar het volgende op te zeggen:

Begin dit jaar wilden we klacht indienen tegen de firma wegens het oneigenlijk en dus illegaal gebruik van het terrein waarmee men wil uitbreiden omdat men dit terrein toen reeds gebruikte als stapelplaats. Dit is oa besproken in de milieuraad (toen WTV aan het filmen was). Tot een politionele klacht is het toen niet gekomen om n heel eenvoudige reden; de politie had namelijk geen tijd om langs te komen!!!

Nu, beste schepen, als dat voor u hetzelfde is als Er zijn geen recente klachten., dan stellen wij ons behoorlijk wat vragen, en met ons een groot deel van de inwoners van Menen.

17/07/09

Editoriaal: Doodse stilte.

Toen we op 9 juli bericht kregen van de provincie stonden we niet voor een verrassing. In februari hadden we  reeds gemeld dat men hoogstwaarschijnlijk positief ging besluiten mits bijzondere voorwaarden. We waren hier dan ook grondig op voorbereid.

14/07/09

Informatievergadering beroepsprocedure Galloo-Metaal

Op 30 juli houden we een informatievergadering over de beroepsprocedure die we opstarten tegen de geplande uitbreiding van Galloo-Metaal. we zijn van mening dat er geen sprake kan zijn van een uitbreiding als er niet eerst werk is gemaakt van een grondige sanering.

Meer info vindt u op de affiche en flyer.

11/07/09

Dioxines en PCBs nabij Galloo

De nieuwe meetresultaten laten opnieuw geen twijfel toe over de noodzaak tot een doorgedreven sanering van de firma Galloo.

Van de 60 meetresultaten zijn er welgeteld 11 die niet verhoogd zijn. Of om het nog duidelijker te stellen, in 81,5% van de gevallen is de depostie van dioxines hoger dan de drempelwaarde van 6 pg.

Naar PCBs toe zien we dat er ook tijdens deze meetcampagne pieken waren van 158 (mei-juni 2008), 50-60 (april, juli, augustus, september, oktober 2008).

En ondanks deze cijfers vindt het provinciebestuur het opportuun om de firma verder te laten uitbreiden zonder dat er eerst werk wordt gemaakt van een doorgedreven sanering. Het is dan ook aan ons om de gezagsdragers wakker te schudden want deze stoffen zijn kankerverwekkend.

10/07/09

De Provincie heeft beslist dat de firma Galloo Metaal mag uitbreiden op Ropswalle, dit ondanks het massale protest van de omwonenden en het negatieve advies van de gemeente.

Wel legt men bijzondere maatregelen op om de hinder te beperken.

De MAG-Menen vindt dit echter onvoldoende en zal dan ook in beroep gaan tegen deze beslissing. We rekenen op de steun van de gemeente en de omwonenden om deze uitbreiding tegen te houden tot er een doorgedreven sanering is bekomen.

Meer details zodra we ze hebben.

09/07/09

RUP Leiestraat

De plannen in verband met de Leiestraat zijn niet-MER-plichtig. Men kan de plannen gaan inzien op de dienst RO op het stadhuis

08/07/09

G8 en de klimaatgok

De leiders van de G8, de acht grootste mondiale economien, zijn het in L'Aquila eens geworden over de doelstelling om de globale opwarming te beperken tot twee graden boven het pre-industrile niveau.

30/06/09

Global warming: methane

A young scientist with curly, reddish hair tucked beneath a knit cap stepped gingerly onto the three-day-old ice of a remote lake in northeastern Siberia. Coating the black depths like cellophane, the thin film held no promise to bear her weight, but a sudden dunk in the frigid water was a risk she had to take.

(een klik op de titel en u kan het hele artikel lezen)

26/06/09

Edito: Groene knallers

Dat M-W leeft bij de omwonenden bleek door een volle zaal genteresseerden en door het aantal handtekeningen dat verzameld is.

Het was een mooi begin voor wat een lange procedure kan worden. Of toch niet? We waren aangenaam verrast te vernemen dat het schepencollege van Menen zich negatief heeft uitgesproken over de plannen om M-W om te vormen tot industriegebied. De SP.a-fractie heeft nadien het politiek charter nog getekend zodat er ook wat dat betreft meer ruggesteun is in de provincieraad.

CD&V-Menen hebben we niet zover gekregen, nog niet.

Er zat wel een provinciaal raadslid in de zaal van CD&V-strekking en deze persoon heeft aangegeven dat we hem hebben kunnen overtuigen tegen de plannen voor M-W te stemmen. We zijn dus op de goede weg.

Ondertussen zijn we ook gecontacteerd door de firma Vanheede die hun uitbreidingsplannen willen toelichten. We waarderen dit ten zeerste. Als we een goed zicht hebben op hun bedoelingen/plannen dan kunnen we samen met hen een alternatieve locatie zoeken waarop ze die plannen kunnen uitvoeren. Want voor een ontwikkeling van M-W tot industriegebied is er geen plaats, niet nu, niet volgend jaar, niet binnen tien jaar.

Laat ons ook eens stilstaan bij enkele andere lopende projectjes.

We krijgen vrijwel dagelijks aanvragen binnen voor een energiescan, wat ons veel plezier doet, het toont aan dat er wel degelijk een milieu- en energiebewustzijn is en dit ook groeit. Een deel van deze kandidaturen hebben we reeds overgemaakt aan de milieudienst en de eerste scan zou ook al zijn uitgevoerd. Zelf voeren we de scans uit die niet binnen het plaatje vallen van het gemeentelijk project; kandidaten buiten Menen dus.

We merken dat er een groter draagvlak ontstaat voor dit soort projecten en willen dan ook ijveren voor een aantal groene knallers. Groen! is naar de verkiezingen getrokken met het concept van een Green Bang, waar mooie, werkbare initiatieven tussen zaten. Ze hebben niet het mandaat gekregen dat dit mogelijk maakt op grote schaal, maar we roepen hen hierbij op om te proberen op lokaal vlak enkele van deze groene knallers in praktijk te brengen, ook waar ze niet verkozen zijn.

In concreto wil dit zeggen dat we onze hand uitsteken om samen enkele groene ideen uit te werken en deze vervolgens voor te stellen aan het gemeentebestuur. Het vervangen van alle openbare verlichting door LED- en spaarlampen, het organiseren van workshops en cursussen over energie, klimaat, ecologische voetafdruk, een fietsouderproject, inventarisatie van mogelijke locaties voor zonnepanelen, ... er is veel mogelijk. Het is een vorm van constructieve oppositie die maakt dat er misschien enkele kleine maatregelen uit de bus komen die iedereen ten goede komen. De MAG-Menen is nog te klein om zelf al deze projecten op de rails te zetten, maar we willen wel proberen ze samen met anderen te realiseren. Groen is hiervoor de meest voor de hand liggende partner, maar we steken onze hand uit naar iedereen die dit mee voor elkaar wil krijgen.

Tot slot een hartelijk welkom aan Mieke!

Ron

24/06/09

Kritische nota tegen bedrijvenzone Menen-West

Het college van burgemeester en schepenen is zeer bezorgd omtrent de plannen van de provincie om een bedrijvenzone Menen-West in onze stad in te planten. Het uit die bezorgdheid in een kritische nota aan de provincie met een resem bedenkingen op de consultatieve nota van diezelfde provinciale overheid omtrent het milieueffectenrapport.

Allereerst is de stad Menen al jaren een zwart punt op de kaart van Belgi op het gebied van hoge waarden van pcb's, dioxines en fijn stof, waarbij vooral bedrijfsactiviteiten op Menen-Grensland (op een boogscheut van de geplande zone Menen-West) als hoofdoorzaak worden aangewezen. Menen-Grensland en Menen-West liggen bovendien aan de zuidwestkant van Menen, wat betekent dat het centrum van de stad pal in de overheersende windrichting ligt, wanneer het over luchtpollutie gaat.

De streek tussen Menen en Geluwe is vrijwel de enige overgebleven open ruimte langs de N8 tussen Kortrijk en Geluwe. De rotonde op de N58 aan het kruispunt met de N8 kreeg verkeersveilige fietsertunnels en is nog maar enkele dagen afgewerkt. Daar meteen een extra bedrijvenzone ontwikkelen betekent een bijkomende toevloed van vrachtverkeer en van woon/werkverkeer: nu al zit de N58 tijdens de spitsuren tjokvol. Nog meer verkeer kan er sowieso niet verwerkt worden. We mogen immers ook de geluidsoverlast van extra vrachtverkeer en het onvermijdelijke surplus aan fijn stof dat dit met zich brengt niet verwaarlozen. Bovendien heeft de nabije omgeving bij zware regenval met wateroverlast te kampen. Nog meer verharding zal de situatie alleen maar verergeren. Men mag ook de aanwezige landbouwactiviteiten in die zone niet zomaar begraven.

Het is dan ook te bepleiten dat in dergelijke omstandigheden in Menen ter hoogte van de voorziene inplantingszone geen nieuwe bedrijvenzones worden aangesneden. We mogen niet vergeten dat de bedrijvenzone Menen-Oost nog maar pas werd uitgebreid. In plaats van in een dichtbevolkte en dichtbebouwde grensstad als Menen bedrijvenzones almaar verder uit te breiden, moeten leegstaande fabriekspanden en -gronden op Menen-Grensland en op de LAR allereerst een nuttige bestemming krijgen. Daarenboven zijn er in de streek rond Menen interessantere zones die kunnen worden aangesneden: een bedrijvenzone in Wervik kan langs de N58 worden ingebed - woongebieden worden daar niet bedreigd, want die zijn er niet - en ook het vliegveld in Wevelgem zou veel waardevoller als bedrijvenzone kunnen worden heringedeeld.

Het college van burgemeester en schepenen keurde deze kritische nota gisteren goed. Er bestaat dan ook geen twijfel over de conclusie op bovenstaande argumenten: een extra bedrijvenzone ten westen van Menen is zowel op het vlak van volksgezondheid als vanuit mobiliteitsoogpunt niet te verantwoorden.

(bron: website stad Menen)

Het massale protest van de omwonenden heeft dus zijn effect gehad op het gemeentelijk niveau. Nu nog hetzelfde bereiken op provinciaal niveau.

23/06/09

Windenergie

Met voldoende windmolenparken kan de mensheid meer dan voldoende stroom opwekken om de wereldwijde energiebehoeften te dekken. Rusland is het land met inzake windkracht de grootste potentie.

Dat blijkt uit onderzoek aan de Amerikaanse Harvard University. Wordt windenergie ten volle uitgebuit, dan bedraagt het huidige wereldwijde stroomverbruik amper 1,2 procent van het potentieel aan windenergie.

Tot 50 zeemijl in zee

Michael McElroy en zijn medewerkers hebben voor hun studie het wereldoppervlak ingedeeld in vakjes van ongeveer 100 kilometer op 100 kilometer en gewerkt met hoogtelijnen om de 100 meter. Vlakke gebieden, gebieden die in beboste regio's liggen of dicht bevolkte stroken werden onmiddellijk uit de ramingen gelaten. Maar stroken zee tot 50 zeemijl voor de kust en tot een diepte van 200 meter zijn wel bruikbaar.

16 keer de behoefte

Voor de Verenigde Staten komen McElroy en co op een mogelijke energieproductie die 16 keer groter is dan de huidige behoefte. Een nationaal netwerk van windmolens met een capaciteit van 2,5 Megawatt kan de klus klaren. Dergelijk netwerk zou zelfs maar aan gemiddeld 20 procent van de maximale capaciteit moeten bollen om al die energie op te wekken.

Windschuren

Wereldwijd komen de onderzoekers uit op een theoretische productie van 1,3 miljoen terawattuur (TWh, 1 TWh = 1.000 gigawattuur) per jaar. In 2006 bedroeg het wereldwijde stroomverbruik volgens de IEA ongeveer 15.666 TWh, dat is maar 1,2 procent van die mogelijk 1,3 miljoen TWh. Rusland, Canada en de VS zouden de grootste windschuren zijn.

De bouw van dergelijk windpark is volgens de auteurs misschien utopisch, deze cijfers geven wel aan welk belang windenergie kan spelen. En dan te bedenken dat amper 1 procent van de zonne-energie die de aarde absorbeert, wordt omgezet in wind.

Ondermeer Der Spiegel besteedt aandacht aan de studie onder leiding van Michael McElroy. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in de Proceedings Of The National Academy Of Sciences.

Zie ook

20/06/09 edito

Game over?

De laatste weken zijn enkele rapporten boven water gekomen die niet veel aan de verbeelding overlaten (zie links onderaan).

Ondanks de wetenschappelijk onderbouwde data merken we dat er nog veel aan struisvogelpolitiek wordt gedaan, zeker hier bij ons. Binnen de kring van deskundigen is er al lang consencus over wat er gaande is en wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn.

Onze overheden blijken echter niet in staat in gang te schieten en houden het bij oppervlakkige prietpraat over doelstellingen. Op hetzelfde moment echter nemen ze beslissingen die totaal een andere weg inslaan. Zo blijft men ijveren voor nog meer beton en verhardingen, met een negatief gevolg voor de bodemgesteldheid en de mogelijkheid tot infiltratie van grondwater. Dit terwijl de metingen duidelijk aantonen dat de freatische lagen steeds verder uitgeput geraken. Men plant nieuwe industriegebieden, met nog meer uitstoot, men bouwt wegen bij om nog meer vervuilende wagens te laten rijden, ... Kortom, men doet eigenlijk niets wezenlijk om te proberen het tij te keren, of toch te voorkomen dat het game over is.

En ook de bevolking blijft vaak ziende blind, naar de bakker die enkele straten verder ligt, kom, we nemen de auto wel. Men weigert zelf maatregelen te nemen, gebruikt elk jaar meer energieverslindende, overbodige apparaten, ...

Het is eenvoudig om met de vinger naar de anderen te wijzen. Uitspraken als De chinezen vervuilen meer. Waarom zou ik iets doen als de anderen niets doen? Het zijn gemakkelijkheidsoplossingen die ergens wel begrijpbaar zijn, maar ze doen vermoeden dat de mens afstemt van de lemming.

Om iedereen toe te laten beslissingen te nemen op een doordachte manier geven we hier dan ook de links weer naar de rapporten van de MET en het witte huis.

http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/

http://www.gcrio.org/gcact1990.html

http://www.climatescience.gov/

RD

19/06/09

Menen-West: Hoe men mensen onder druk zet om de waarheid te achterhouden!!!!

Donderdag 18/06 waren we op bezoek op enkele hoeves. In de gevel van n hoeve zit een witte steen van 30x30 cm ongeveer waarop nog net de cijfers 176 te lezen zijn.

Volgens de plannen van de WVI staan er op het terrein 2 19de eeuwse hoeves. Nergens is er sprake van een ouder gebouw.

Het dakgebindte van de hoeve en een stalling lijken sterk op dat van het oude militair hospitaal, welk dateert van 1684.

De oude hagen, die lopen tot aan houtbijgerij Desmet en hoeve Nuytten zouden in het verleden hebben toebehoord aan de hoeve. Misschien was dit wel een versterkte hoeve, de naam Baron Franko(Franco) is gevallen, maar daar hebben we nog geen verdere gegevens van gevonden.

Het zou interessant zijn om er eens langs te gaan met een historicus.

17/06/09

Menen-West: de leugens van schepen Ghesquire

In de weekbode van 5 juni laatstleden lezen we het volgende: Het is nu inderdaad landbouwgrond, maar niet n landbouwer heeft een opvolger en dus leek het de provincie de beste plek om een regionaal bedrijventerrein aan te leggen.

Welnu, mevrouw de schepen, we stellen voor dat u eens wat meer buiten komt want er is wel degelijk opvolging bij een aantal van die landbouwbedrijven. Stellen dat er geen opvolging is, is dan ook een flagrante leugen.

Het aspect landbouw zullen we dinsdag tijdens de infovergadering verder toelichten.

17/06/09

Witte huis geeft rapport over Global Warming vrij.

"Global warming is geen sprookje. De gemiddelde temperatuur op onze planeet neemt angstwekkend snel toe. De gevolgen zijn nu al voelbaar en ze zorgen nu al op veel grotere schaal dan we vermoeden voor miserie. En als er niet onmiddellijk ingegrepen wordt, dan kan de gemiddelde temperatuur op aarde tegen het einde van deze eeuw 11 graden stijgen. "

Bush

Dat is zowat de teneur van een onthutsend rapport van 200 pagina's dat door het Witte Huis naar buiten is gebracht. Opmerkelijk, want onder George Bush werd nog al het mogelijke gedaan om de opwarming van ons klimaat te ontkennen.

De Amerikaanse wet verplicht de overheid om elke vier jaar een klimaatrapport te maken. Dat gebeurt door een select team van gereputeerde wetenschappers die gerecruteerd worden uit overheidsinstellingen en aan universiteiten. Dat rapport werd ook gemaakt ten tijde van de Bushadministratie, maar die weigerde het openbaar te maken. Obama doet dat nu wel.

Ophouden

Wat belangrijk is: dit rapport werd opgesteld door instanties en mensen die er tot nu toe om bekend stonden erg voorzichtig te zijn met prognoses over global warming. "Maar", was de concensus gisteren op de persbriefing in het Witte Huis, "daar moeten we nu maar mee ophouden." Anthony Janetos van de Universiteit van Maryland en co-auteur van het rapport, verwoordde het zo: "De cijfers zijn er, de gevolgen ook al. Dit is niet iets wat impact gaat hebben over 50 jaar. Dit is nu aan het gebeuren"

Ingrijpen

En die gevolgen zijn ondermeer: meer en hevigere stormen die leiden tot meer en zwaardere overstromingen, stijgende zeeniveaus, gletsjers die steeds sneller smelten en rivieren die opdrogen. Het rapport wijst niemand met de vinger, maar het maant wel aan tot onmiddellijk en extreem ingrijpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om een snel een plan te maken om "ons klaar te maken om zware problemen het hoofd te bieden die nu al onafwendbaar zijn".

11 graden = game over

Het meest angstaanjagend is de projectie van de temperatuurstijging die de wetenschappelijke adviseurs van het Witte Huis maken naar het einde van de eeuw toe. Die kan volgens hen 11 graden bedragen. Zelfs de ergste doemscenarios van klimatologen nu stoppen bij zes graden. Algemeen wordt aangenomen dat een stijging van de gemiddelde temperatuur tussen vijf en zes graden tout court het einde van de mensheid betekent.

Pentagon

Volgens een andere co-auteur, Virginia Burkett, coordinator of global change sciencebij de U.S. Geological Survey, is het bewijsmateriaal de jongste twee jaar "overweldigend" geworden. "We moeten er vanuit gaan dat ons klimaat en het ecosysteem waarin we leven heel ingrijpend gaat veranderen en dat overleven op het spel staat." Onlangs lekte nog uit dat het Pentagon scenario's heeft laten maken om te bepalen hoe het leger moet reageren op conflicten die zouden kunnen voortvloeien uit de opwarming van ons klimaat. (mvl)

16/06/09

Uit het verslag van de OCMW-raadszitting van 21/02/2008 te Wervik

De raad gaat akkoord met de onderhandse verkoop van perceel D 237 te Geluwe, 1 ha 33 a 60 ca voor een bedrag van 133 600 euro (= 10 euro/m2) aan de firma Trans Vanheede. Gezien de 2 BPAs van Watteyco en van Vanheede zelf (beide eigendom van Vanheede) niet voorzien in de mogelijkheid om de firma uit te breiden en perceel D237, dat eigendom is van OCMW Wervik een uitbreiding wel mogelijk maakt, is een onderhandse verkoop verantwoord.

De firma Trans Vanheede schept immers in Wervik werkgelegenheid (400 personeelsleden) en een uitbreiding verzekert die werkgelegenheid en ontmoedigt ook een potentile delocalisatie-intentie. In die zin is een onderhandse verkoop te motiveren.

De opbrengst van de bedoelde verkoop zal weder belegd worden in de kosten van de vervangingsnieuwbouw Het Pardoen.

De voorzitter en secretaris worden gemachtigd om alle stukken en akten met betrekking tot deze onroerende transactie te ondertekenen.

De raad beslist om mevrouw Diane Van Daele, commissaris van aankoop, de verkoopsprocedure verder te laten zetten.

Een van de argumenten die men gebruikt om Menen-West te realiseren is de vraag van de Firma Vanheede, volgens bepaalde documenten zou het gaan om een uitbreiding/verplaatsing van kantoren. Zoals bovenstaande tekst aangeeft is dit echter een reden die heel argwanend mag bekeken worden.

Ook het gegeven dat bepaalde politici praten over 'niet-vervuilende industrie' mag men verwijzen naar het land der fabelen. Op een regionaal bedrijventerrein kan lke industrie geplaatst worden. In het geval van Menen-West is er bij de opgemaakte plannen nergens sprake van niet-vervuilende industrie.

16/06/09

Belgi heeft smerigste kust van West-Europa

Belgi heeft de meest vervuilde kust van West-Europa, en in de hele Europese Unie doet alleen Roemeni het slechter op vlak van hyginenormen. Dat blijkt uit gegevens van het Europese Milieuagentschap voor het jaar 2008, melden de kranten van Corelio.

Nieuwe normen

Slechts zes van de veertig onderzochte Belgische badplaatsen voldoen aan de nieuwe strengere criteria, die in 2015 van kracht zouden moeten worden. Als we dus niet snel een tandje bijsteken, halen we het Europese minimum niet. Vorig jaar haalde ons land nochtans een goede score: van alle badplaatsen aan de Belgische kust voldeed 96 procent aan het minimum, de meren en rivieren scoorden 92 procent.

Smalle kuststrook

Dat we het voor de strengere normen zoveel slechter doen, heeft volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vooral te maken met onze smalle kuststrook. Op een lengte van 65 kilometer monden relatief veel vervuilde waterwegen uit in de zee, en daarnaast liggen er weinig natuurgebieden tussen de zee en het binnenland. Onze badplaatsen liggen dan ook dichter bij bronnen van vervuiling dan badplaatsen in bv. Nederland, die dichter bij natuurgebieden liggen. Vervuilde gebieden zijn dan niet opgenomen in de normen, omdat ze officieel geen badplaats zijn.

16/06/09 Ozongat verergert global warming 

Het ozongat boven de Zuidpool maakt de klimaatwijziging nog erger. Door een gewijzigde luchtcirculatie neemt de oceaan minder CO2 op. Dat zegt een nieuwe studie die binnenkort in het Amerikaanse vakblad Geophysical Research Letters verschijnt.

De jaarlijks terugkerende verdunning van de ozonconcentratie boven de Zuidpool zorgt ervoor dat de plaatselijke temperaturen en dus ook de winden boven de Zuidelijke Oceaan veranderen. Door die gewijzigde luchtstromen kan het oceaanwater de CO2 die de mens uitstoot, niet opnemen.

Tot die conclusie kwam een onderzoeksteam onder leiding van Andrew Lenton van de Parijse Universit Pierre et Marie Curie.

Diepere waterlagen

De onderzoekers zeggen dat de sterkere winden boven de Zuidelijke Oceaan diepere, CO2-rijke waterlagen naar boven brengen. Daardoor komt er meer CO2 in de lagen net onder de oppervlakte en kan de oceaan het CO2 in de lucht niet absorberen. Bovendien scherpt die hogere CO2-concentratie ook de verzuring van de oceaan aan.

De oceanen nemen veel CO2 op, de Zuidelijke Oceaan alleen al absorbeert 15 procent van alle kooldioxide in de wereld. De oceanen vormen zo een echte spons voor dit broeikasgas, dat verantwoordelijk wordt geacht voor de opwarming van de aarde. De CO2-opname door de oceanen is daardoor van groot belang bij het voorkomen van klimaatverandering.

Verzuring

Onze resultaten geven aan dat klimaatvoorspellingen die geen rekening houden met de verdunning van ozon in de stratosfeer, wellicht de regionale en globale inname van CO2 door de oceanen overschatten en de oceaanverzuring onderschatten, aldus het onderzoeksteam.

Twee jaar geleden hadden onderzoekers van de universiteit van East Anglia, de Britse Antarctic Survey en het Duitse Max-Planck-Instituut al vastgesteld dat CO2-opname door de Zuidelijke Oceaan sinds 1981 niet is toegenomen, ondanks de stijging van de CO2-uitstoot door de mens met 40 procent.

Bron: RP (IPS)

15/06/09

Open mailantwoord aan burgemeester Bossuyt

Geachte heer Bossuyt

U heeft vorig jaar dat voorstel inderdaad doorgestuurd naar de provincie, waarvoor ik u ook erkentelijk ben en daar ook voor uitkom.

Het negatieve advies van de stad inzake de uitbreiding is eveneens een positief gegeven. Of dat nu uit vrije wil was of onder druk van de publieke opinie laat ik in het midden, het belangrijkste is dat het advies er was.

Jammer genoeg ontbreekt het me momenteel aan tijd om schaakspelletjes met u te spelen, hoe leuk ze ook zijn. Dus zie ik me genoodzaakt mijn botte bijl boven te halen.

Toen u burgemeester werd heeft u een eed afgelegd, iets in de aard van "Ik zweer getrouwheid aan de grondwet en de wetten en bla bla bla". Dit maakt dat u bepaalde verantwoordelijkheden heeft. Neem ze dan ook op en leef de grondwet na. Artikel 23, weet u nog wel?

Van katholieke politici verwacht ik niet anders dan dat ze op hun communieziel verklaren nooit een vlieg kwaad te zullen doen om twee minuten later wat bommen te gaan droppen in Afghanistan. Hun kennende zullen ze dan achteraf nog gaan verkondigen dat er geen enkele vlieg is omgekomen.

Van socialistische politici verwacht ik echter dat ze een sociaal beleid voeren, in het belang van de maatschappij dus. En wat is er belangrijker dan de gezondheid? Je bent niet veel met een goed gevulde bankrekening als je ligt te creperen hoor.

Politici die de belangen van het bedrijfsleven op de eerste plaats stellen, deel ik dan weer in bij de liberalen. Vorm alles om tot industrie en iedereen is gelukkig en wordt rijk. Dat het aantal gevallen van astma en andere longproblemen een stuk hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, dat is dan bijzaak. Dat er af en toe een wijk overstroomt, dat is niet zo belangrijk, als de bedrijven maar droog blijven.

Met u weet ik geen blijf momenteel, socialisme zie ik er in elk geval niet in maar dat kan komen doordat mijn politiek niveau nul is.

Maar wat ik wel zeker weet, geachte burgemeester, is dat de rook die vrijdagmiddag tussen 16u10 en 17u45 vrijkwam bij de bbq van onze goede vriend toxische stoffen bevatte. En dat zuig ik niet mijn duim, dat is info die ik gekregen heb van mensen binnen de brandweer, mijn kennis op gebied van chemie en zo nog wat zaken. Als die rook toen geen toxische stoffen bevatte, dan mag u me voortaan 'konijn' noemen.

Met vriendelijke groeten

Ron

 

 

12/06/09

Zware brand bij Galloo-plastics - update 21u05

Brand Galloo: het verhaal van hulpverleners

Ik stond daarstraks in de wolk en dat houdt je geen twee minuten vol. Gezond zal het zeker niet geweest zijn.

Het verhaal van een agent die kort na het ontstaan van de brand ter plaatse was. Het rampenplan is in
werking gezet rond 16u30, nadat metingen hadden aangetoond dat de rook giftig was. Jammer dat
men daar metingen voor moest doen, wij wisten dat de rook giftig was zonder meting.

Een brandweerman verwoordde het aldus: In de meer dan twintig jaar dat ik brandweerman ben heb ik
het hier nog niet zo erg weten branden. Branden doet het regelmatig, dat is ook normaal, wij noemen dat
een afvalbrand. Hoe dat ontstaat? Tja, daar ligt een hoop rommel bij elkaar, koelkasten met nog gas in, plastics,
dan kan je zon dingen krijgen.

En als je het continu nat houdt?

Dan is de kans natuurlijk veel kleiner.

Het rampenplan is om 20u30 afgeblazen, tijdens ons gesprek met de agent kreeg hij die melding binnen.

Had men ons saneringsvoortel vorig jaar aanvaard, dan had het nu niet gebrand want dan was er 24/24 besproeiing.

Momenteel (16u40) woedt er een zware brand bij Galloo-Plastics. Wat aan het branden is bestaat voor een substantieel deel uit PVC-houdend materiaal. De verbranding hiervan geeft DIOXINES.

De MAG probeert reeds lang Galloo te verplichten hun spullen in loodsen op te slaan en ze 24/24 te besproeien. Had men ons plan gevolgd, dan stond dit nu niet in brand.

De brandweer laat mensen toe om tot op enkele meters van de brand te komen, zo hebben wij onze foto's kunnen nemen bv. Dit is ook totaal onverantwoord. Bij een dergelijke brand zou men het rampenplan in werking moeten zetten.

En laat ons vooral een nieuw industriegebied op enkele tientallen meter van woonwijken neerplaatsen he, politici.

Gebruik voor n keer eens uw politiek en menselijk verstand en grijp in. Steun onze oproep om Galloo te saneren en houdt industriegebieden uit de buurt van woonkernen. Deze vraag hebben wij net ook gesteld aan burgemeester bossuyt en schepen van milieu bogaert. Gaan ze iets doen?

09/06/09

De gevolgen van fijn stof op de gezondheid van kinderen.

Children may be at greater risk from the microscopic particles in traffic pollution than was previously thought.

Early findings from a major study in London seen by the BBC show that the lung capacity of 8- and 9-year-olds is 5% lower than the national average.

And 7% of the children - surveyed in the Tower Hamlets area - have lung function reduced to a level internationally regarded as hazardous.

The London study is being led by Professor Jonathan Grigg.

He works out of the Centre for Paediatrics at Barts and the London School of Medicine and Dentistry.

Leaf clues

The particles - so-called "particulates" - are produced in vehicle exhaust and are far smaller than the width of a human hair.

Less than 10 microns across, they are often referred to as PM10.

The results come as researchers at Lancaster University warn that levels of particulates are often higher than shown by official monitoring devices.

Analysing the particulates collected on roadside leaves, the research shows that the pollution can be most intense at the height of many children.

Britain already faces penalties from the European Union for multiple breaches of standards for particulate pollution.

Professor Grigg told BBC News: "Our findings in the East End of London are that children living here have slightly lower lung function than what we'd expect from the national average.

"Now, if that's due to air pollution, as we suspect, they're going to be at increased risk from a range of respiratory disorders such as asthma and infection, and may be at risk in adulthood."

Cough test

A total of 203 children at 10 different schools are taking part in regular tests over several years.

Interim findings from 149 children show that 11 of them have lung capacity that is 80% or lower than the national average - a threshold regarded by researchers as vulnerable to a range of breathing conditions.

One test involves encouraging the children to cough - so the carbon content of their sputum can be analysed.

Microscope analysis shows how particulates are reaching deep into the lungs.

These results will add pressure on the government over Britain's failure to meet European Union air quality standards.

The EU requirement is for average PM10 concentrations to stay below 40 micrograms per cubic metre of air - but most of the country's major conurbations record higher levels.

And the new research by Lancaster University shows that the particulate levels may be even worse than official figures show.

The official data is gathered at automatic monitoring stations which typically sample air at a height of three metres - mainly to avoid the risk of vandalism.

But Professor Barbara Maher and her team have devised a new technique for measuring the magnetic response of particulates on roadside leaves - many of the particles contain fragments of metal.

Barbara Maher from Lancaster University offers her tips on avoiding traffic pollution

And the readings show higher concentrations of particulates at lower levels.

'Progress made'

Interviewed beside a busy road in Lancaster, Professor Maher said: "We're surrounded by this invisible mist of these millions of toxic particles - you can't see them but we know, we've measured them, they're here.

"When we do our leaf magnetic measurements, our research shows that down at small child height the concentrations - the number - of these very fine particles is sometimes twice the current EU regulation standard."

One set of measurements, outside the Cathedral School in Lancaster, revealed particulate levels that were above the EU standard.

The school's head, Anne Goddard, said the findings were "quite worrying".

"It's the only playground we have at the school and it's right next to the road. The levels are high so obviously the effect on the children, especially those with asthma, is a concern."

The Environment Secretary Hilary Benn admits there is a problem but says 24 out of 27 members of the European Union are in breach of the standards and that most of the landmass of Britain does meet the requirements.

He also said that "huge progress" had been made in the last few decades with the Clean Air Act and changes in vehicles standards.

"But we need to do more and principally that will be about cars and lorries and buses," he said.

"And we've been working with other countries in Europe to improve the standards to get these PM10 particles down because we know it has an effect on our health."

 

07/06/09

Dioxines/pcb's

De nieuwe meetgegevens over dioxines en pcb's in Menen zijn bekend maar nog niet vrijgegeven, we verwachten de vrijgave half juni.

De meetresultaten zijn vergelijkbaar met deze van de vorige meetcampagne, met opnieuw enkele forse uitschieters op het gebied van pcb's aan het bedrijf Galloo. Ook nu weer merkt men dat de hoogste waarden steevast daar worden gemeten. We blijven dan ook ijveren voor een doorgedreven sanering van dit bedrijf.

Het verslag van de Technische Werkgroep Dioxines kan u hier bekomen.

In dit verslag kan u ook lezen dat er vermoedelijk geen biomonitoringonderzoek komt in Menen, toch wel een gemiste kans.

03/06/09

Fijn stof

De luchtvervuiling in Vlaanderen veroorzaakt beduidend meer sterfte bij zuigelingen tussen een en vier weken oud. Als er meer fijne stofpartikels in de lucht zijn, is het risico op sterfte 5 procent hoger. Bij vervuilingspieken loopt dat op tot 11 procent, zo blijkt uit de eerste resultaten van het Parhealth-onderzoeksprogramma, dat baby's onderzocht over een periode van tien jaar. Dat schrijft De Morgen.

Volgens Nemery, professor bij de onderzoekseenheid longtoxicologie van de KU Leuven, wil een en ander niet zeggen dat de vervuiling de rechtstreekse oorzaak is van het overlijden, wel dat ze daartoe bijgedragen heeft. "Het is duidelijk dat vervuiling ook invloed heeft op de zuigelingensterfte", zegt Nemery.

Op jaarbasis liggen de Vlaamse PM10-waarden onder de Europese grens van 40 microgram, maar we scoren slechter op het vlak van het maximale aantal piekdagen: in 2007 werd in 21 van de 31 meetstations de piekgrens van 50 microgram meer dan de 35 keer overschreden, zo blijkt uit het recentste jaarrapport van de VMM. 2009 is nog maar vijf maanden oud en al 11 meetstations zitten qua piekdagen in het rood. Bij het smogalarm afgelopen winter werd meer dan 70 microgram gemeten.

31/05/09

Vooronderzoek Menen-West

Van 25 mei tot 24 juni loopt er een vooronderzoek in verband met het industriegebied Menen-West, voormalig ook Europoort genoemd. 50 dagen na dit onderzoek, dus midden augustus 2009 wordt er dan een beslissing genomen over een goedkeuring van het plan-MER (Milieu-effecten rapport).

Dit gebied omvat  79,18 hectare en bevindt zich tussen de Ieperstraat (rondpunt aan de Colruyt) en de Hoge weg op de Noord-Zuid as en strekt zich uit van in Wervik aan de Westkant tot bijna tegen de Nieuwe Tuinwijk aan de Oostkant.

Dit is een omvangrijk gebied met vele omwonenden en heeft dan ook een behoorlijke impact.

In het vooropgesteld plan stelt men zelf dat er reeds nu verkeersproblemen zijn op de rotonde van de Ieperstraat. Men verwacht een bijkomende verkeersdrukte van wagens en vrachtwagens. Deze gaan de problemen enkel vergroten. Het gebied zou ontsloten worden via de N338. De N58 is uitgesloten omdat die een primaire weg wordt. Ontsluiting van het gebied wil men verder realisren door het voltooien van de Westelijke Ring tot in Halluin met een brug over de Leie, zoals wij reeds vorig jaar aangaven.

Momenteel bestaat het gebied overwegend uit landbouwgrond, waarvan 57% (naar hun maatstaven) hoogwaardige landbouwgrond is.

De fijnstofnorm is volgens hun eigen document tijdens de vorige meetcampagne reeds 55 keer overschreden terwijl slechts 35 keer is toegelaten. Fijn stof komt voor 60% van het verkeer.

Een ander probleem is de waterhuishouding, de ondergrond is niet goed doordringbaar en extra verhardingen zullen dit probleem enkel vergroten. De lozing van afvalwater zou bovendien gebeuren in beken en niet via de riolering, met extra vervuiling tot gevolg.

In het gebied zijn er vermoedelijk ook restanten te vinden van Romeinse nederzettingen, net zoals dat het geval was op het terrein Menen-Oost. Ook bevinden er zich bunkers uit WOI en hoeves uit de 19de eeuw die waardevol zijn.

Mogelijk is er op het terrein een schuilplaats van de kamsalamander, een beschermde diersoort.

Het zou te ver voeren nu in detail te gaan, maar we raden de omwonenden aan in te gaan tegen deze plannen. Wij zijn steeds bereikbaar om verdere uitleg te geven en hopen op een initiatief van de Alerte Koekuit om de omwonenden grondig en snel te informeren. Ook naar hen toe zijn we steeds bereid de nodige uitleg en duiding te geven over dit dossier en de daarmee samenhangende dossiers op langere termijn, zoals blijkt uit het lijvige document.

29/05/09

Menen-West: Oproep

Van 25 mei tot 24 juni is er een openbaar onderzoek over Menen-West. Elke belanghebbende, belangstellende kan gedurende die periode zijn/haar op- of aanmerkingen kenbaar maken. De documenten hiervoor liggen ter inzage op de gemeenten Menen en Wervik.

Wij roepen dan ook iedereen op om deel te nemen aan dit onderzoek, het is de enige manier om te voorkomen dat Menen aan de westelijke kant wordt volgebouwd met de zoveelste industriezone.

22/05/09

Het ledental van de MAG-Menen is bij deze weer wat groter geworden, ondanks de opmerking tijdens het debat van iemand uit het publiek dat we een nmansactiegroep zijn. Groot zijn we nog niet, maar momenteel groeien we wel zowat wekelijks aan.

22/05/09

Bedankt voor het verslag.

En opmerking, en die is wat mij en Groen! betreft niet onbelangrijk.

LDD-vertegenwoordiger Vanhauwaert erkende - en hij gebruikte daarbij zelfs de formulering "ere wie ere toekomt" dat Agalev/Groen! in het streven naar een oplossing voor de dioxinekwestie de politieke formatie is, die het meeste werk heeft verzet. Ik heb tijdens het debat ook duidelijk de rol van de groene kabinetten in de totstandkoming van het stappenplan (2002/2003) vermeld. Dat weet ik absoluut zeker want dat doe ik altijd, als ik die kans krijg tenminste. Ik meen te weten dat ik die kans heb gekregen.

Jammer ook eigenlijk dat je "de geesten zijn aan het rijpen" van Gilbert Bossuyt niet in het verslag hebt opgenomen.

Niettemin nogmaals mijn bijzondere waardering voor de organisatie en MAG. Ik MAG hopen dat die ook blijkt uit mijn verslag van die avond, die je kan terugvinden op

http://www.goestingingroen.be/philippemingels/blogDetail.php?blogID=320

Veel succes nog met de volgende acties tot nut van 't algemeen

groetjes 

Philippe Mingels

Groen!

21/05/09

Verslag vergadering MAG-Menen

 

Evaluatie debat

 

-         opkomst was ok, beetje jammer dat men aan de zijkant ging rechtstaan terwijl er nog een kale plek was midden in de zaal, dit schijnt een menselijk fenomeen te zijn, claustrofobie?

-         de voorbereiding verliep moeizamer dan verwacht, op het laatste moment kwamen er nog partijen bij en moesten we het programma bijstellen, wat onaangenaam was voor de deelnemers die zich hadden voorbereid op alle themas. Dit mag in de toekomst niet meer gebeuren.

-         interne communicatie dient bijgesteld te worden naar het verdelen van flyers en affiches toe, vaste bedieningsrondes instellen is een mogelijkheid.

 

Tussentijdse evaluatie werking MAG 2009

 

-         soms willen we teveel tegelijk doen met te weinig mensen. Mogelijke oplossingen zijn extra leden werven of selectiever zijn bij het maken van keuzes. Momenteel beperken we ons tot de grote problemen terwijl onze kerntaak net de kleine acties zouden moeten zijn. Die stellen ons namelijk in staat om aan andere bewoners duidelijk te maken dat elk individu een verschil kan maken. Onze grote acties worden op prijs gesteld door de omwonenden maar het kan niet dat wij met onze beperkte middelen en mensen alles moeten doen. Onze kerntaken zijn informeren, sensibiliseren en mobiliseren, die laatste twee mankeren nog frequent.

 

Toekomstige werking

 

-         we volharden in ons opzet om eerst te trachten de zaken op te lossen via overleg. Jammer genoeg is dit zelden mogelijk, we zullen in de toekomst ook blijven ijveren voor het overlegmodel waar mogelijk, het conflictmodel hanteren we waar en wanneer het nodig is.

 

Interne opleiding milieuvergunningsanalyse

 

-         P gaat de opleiding volgen, maandag wordt gezien hoe dit praktisch geregeld kan worden.

 

Komende acties

 

-         verdere procedure Galloo: We kunnen niet wachten tot begin juli met de voorbereiding hiervan. Zodra de provincie haar beslissing heeft kenbaar gemaakt organiseren we terug een informatievergadering. We moeten ons nu al wel voorbereiden op de drie mogelijke scenarios. De invulling van de details kan op het laatste moment gebeuren, de logistieke voorbereiding start met onmiddellijke ingang. Mobilisatie zal gebeuren zoals met de vorige actie aangezien die perfect was.

-         duurzaamheidsfietstocht: Wordt maandag besproken met M.L. in hoeverre een samenwerking mogelijk is. De MAG-Menen gaat in elk geval proberen om hier te mobiliseren. De afstand Menen-Roeselare zou geen problemen mogen geven gezien het concept dat we voor ogen hebben. We zouden omstreeks 10u30 kunnen vertrekken en op gezapig tempo naar het startpunt in Roeselare fietsen waar we dan een parkpicknick houden. Na afloop van de plaatsbezoeken nog een terrasje en dan terug op een rustig tempo naar Menen. Zodra we weten in hoeverre samenwerking mogelijk is spreken we fietsliefhebbers aan en beginnen we publiciteit te maken voor de tocht.

 

Fietsdiefstallen station

 

-         het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. Dit kan echter niet op de website geplaatst worden. De nodige contacten worden gelegd om uit te vissen wie verantwoordelijk is voor de fietsenstalling en er wordt werk gemaakt van het financile aspect, we moeten met een waterdicht voorstel naar de verantwoordelijke stappen. Gezien de geringe kostprijs gaan we uit van een positief gevolg aan dit idee.

 

Website

 

-         communicatieverantwoordelijke blijft deze voorlopig onderhouden. De website is en blijft het voornaamste communicatiemiddel en dient verder uitgebouwd te worden, hiertoe dient er de nodige hardware aangeschaft te worden. Genteresseerde leden/medewerkers om de site mee uit te bouwen en onderhouden zou wenselijk zijn.

 

Energiesnoeiers/scans

 

-         om terug aan te sluiten bij onze kleine acties willen we nogmaals trachten de gemeentelijke actie omtrent energiesnoeiers/scans te ondersteunen door deelnemers te zoeken, zoals we dat begin 2008 hebben gedaan. We doen navraag bij de schepen van milieu en de duurzaamheidsambtenaar om de huidige stand van zaken te weten te komen, hoeveel scans moeten er nog uitgevoerd worden, welke mensen/wijken bereikt men moeilijk, ... We hebben vorig jaar (en dit jaar) gemerkt dat wij er vaak beter in slagen deze mensen over de streep te trekken, we kunnen enkel trachten de gemeente hierin te helpen want het project heeft onze goedkeuring ten volle. Rekening houdend met het gegeven dat we ons zelden populair maken bij het gemeentebestuur dienen we dit pragmatisch op te nemen. Dit voorstel kan ook via andere kanalen worden gedaan als er geen interesse is van de milieudienst.

 

Volgende vergadering eind juni om de details te bespreken over de voortgang inzake de Galloo-voorbereiding. Actievergadering zodra de beslissing bekend is.

 

20/05/09

Verslag Milieupolitiek debat

 

Op 19 mei ging ons milieupolitiek debat door in De Steiger. De inzet van het debat was de visie van lokale politici op bestaande en mogelijk komende milieuproblemen in Menen-Lauwe-Rekkem.

 Het panel bestond uit:

Gilbert Bossuyt (SP.a)

Martine Fuornier (CD&V)

Philippe Mingels (Groen!)

Peter Degand (PVDA+)

Christophe Lefebvre (VB)

Bart Hanson (SLP)

Renaat Vandenbulcke (N-VA)

Johan Vanhauwaert (LDD)

 De vijf themas die aan bod kwamen waren:

Geluidsoverlast Menen-Noord

Uitbreiding LAR met LAR-Zuid

Cavale Rouge

Menen-West

Dioxines en Galloo

 Het debat werd in goede banen geleid door Carlo De Winter, correspondent van Het Nieuwsblad. (In het vervolg van het verslag worden enkel voornamen gebruikt.)

 Om het debat tijdmatig mogelijk te maken werden de eerste vier themas telkens behandeld door vier deelnemers, het laatste thema was voor iedere participant. Elke deelnemer kreeg wel de mogelijkheid kort te reageren op themas waarvoor zij/hij niet geselecteerd was en na het bespreken van de vijf themas had iedereen nog even de gelegendheid om in een vrije tribune het publiek toe te spreken.

Achteraf was er een vragenronde met het publiek.

 We beperken ons verslag tot het eerste deel, de vijf themas en hoe men daar tegenover staat.

 Met ongeveer 110 toeschouwers was de zaal goed gevuld en het debat vatte netjes op tijd aan met een introductie van de kandidaten en de themas door Carlo.

 Menen-Noord, besproken door Martine, Philippe, Bart en Gilbert.

 In Menen-Noord heeft men reeds lang hinder van geluidsoverlast door de autosnelweg. Enkele jaren geleden heeft men fluisterasfalt aangelegd maar door de toenemende verkeersdrukte heeft dit niet de nodige rust gebracht. De bewoners zijn dan ook vragende partij voor een structurele oplossing, bijvoorbeeld een geluidswerende wal.

 Martine haalde aan dat er op haar initiatief recent (enkele weken geleden) nieuwe metingen zijn gedaan maar daarvan waren de resultaten nog niet beschikbaar.

Gilbert pleitte voor het gebruiken van de grond die binnenkort wellicht beschikbaar komt door het uitgraven van een ondergrondse parking om een geluidswal te installeren. Hij wees erop dat er regelmatig metingen worden gedaan door de gemeente.

Philippe wees erop dat het een probleem is van Ruimtelijke Ordening, nog te vaak bouwt men dicht tegen autowegen aan, met alle gevolgen vandien.

Bart stelde dat Vlaanderen een inhaalbeweging aan het doen is op gebied van geluidsoverlast, maar dat het dure maatregelen zijn en dat men vooral moet afgaan op de metingen en de wetgeving.

 

Menen-West, besproken door Johan, Gilbert, Renaat en Peter

 

De WVI is al enkele jaren bezig met het ontwerpen van een nieuw industriegebied op de grens van Menen met Wervik, waarna het terrein later zou aansluiten bij Menen-Grensland en er zo een uitgebreid industriegebied ontstaat langs de hele westkant van Menen. Samenhangend hiermee is de doortrekking van de Westelijke ring tot in Halluin.

 

Johan stelde dat enkel Menen vragende partij is voor dit industriegebied. LDD spreekt zich niet uit over het dossier vooraleer er concreet duidelijk is of het er komt. Hij merkte op dat heel de regio voorbestemd is als industriegebied volgens de plannen van de Eurometropool, waarbij hij de uitdieping en verbreding van de Leie aanhaalde, en de extra bruggen die men wil bouwen (4 tussen Wevelgem en Wervik).

 

Renaat stelde dat het zo leefbaar mogelijk gehouden moet worden als het er komt. Tevens vond hij dat de ontsluiting van de ring komt dit niet mag zijn om Frankrijk te verlossen van hun verkeersproblemen.

 

Peter merkte op dat de mensen centraal moeten staan en niet de winsten. Hij haalde aan dat het verstandiger zou zijn om na te gaan waar er nog lege plaatsen zijn op de andere industriegebieden omdat een industriegebied ten Westen van de gemeente onvermijdelijk gaat zorgen voor overlast gezien de westelijke wind.

 

Gilbert sprak Johan tegen en stelde dat Menen geen vragende partij is, maar dat het een concept is van de provincie en men wel de mening van de gemeente vraagt. Hij vertelde dat men het MER afwachtte omdat men zich toch wel zorgen maakt, ook gezien de wens tot uitbreiding van het LAR. Menen mag geen stad worden die enkel bereikbaar is via industriegebieden. De gemeente wacht voorlopig af tot het MER er is.

 

Philippe repliceerde met de stelling dat het het meest schimmige dossier is dat hij al heeft zien passeren in de Milieuraad en dat de gemeente vaak zegt dat ze van niets weten.

 

Bart opperde dat er eerst moet gekeken worden of er geen plaats is op andere, reeds bestaande industriezones en pleitte voor hoogbouw in plaats van betonnen dozen om minder ruimte in de nemen.

 

Martine sloot zich aan bij Gilbert om het MER en het LER af te wachten, zij verwacht ook mobiliteitsproblemen bij een uitbreiding van dit gebied door de N58 die nu reeds vol zit.

 

Cavale Rouge, besproken door Johan, Christophe, Peter en Renaat.

 

De uitbreiding van het industriegebied Rouge Porte in Halluin kan voor vervoers- en waterproblemen zorgen in Menen. Hoe wil men hier mee omgaan? Het thema wordt besproken door Johan, Christophe, Peter en Renaat.

 

Peter haalt aan dat het een Europees thema is omdat de wetgevingen van Frankrijk en Belgi spelen. Maar Belgi moet wel zorg dragen voor de eigen bewoners en heeft dan ook zicht nodig op de waterhuishouding. De drie partijen zouden samen moeten zitten en met alles rekening houden, in samenspraak met de omwonenden die erin betrokken moeten worden.

 

Christophe vond dat er een probleem was met de communicatie met Frankrijk en dat de commissies zich blijven beperken tot het plannen maar geen info geven aan de omwonenden. Hij vraagt zich ook af of er een bufferzone voorzien is.

 

Renaat vond dat de last vooral gedragen moet worden door Frankrijk, maar hij ziet dat men in Frankrijk niet altijd geneigd is om rekening te houden met Belgi. Hij pleitte voor overleg en het aanspraken van Europa om ons daarmee te helpen.

 

Johan was verbaasd over de gebrekkige communicatie omdat er reeds jaren overlegstructuren zijn via Eurometropool en stelde dat we maar n ding kunnen doen, namelijk ertegen blijven vechten om te voorkomen dat alle natuurgebieden worden opgeslorpt door de industrie. Hij haalde aan dat de plannen van Frankrijk inzake ontsluiting een grote impact gaan hebben op Menen.

 

Martine repliceerde nog dat men moet blijven duwen en trekken aan de diverse regeringen om tot een gestructureerd overlegorgaan te komen.

 

Gilbert haalde aan dat men reeds 20jaar tracht tot overleg te komen met Frankrijk. De moeilijkheid is dat men voortdurende de regering moet motiveren tot overleg. Beide landen moeten op ruimer vlak verdragen afsluiten.

 

Philippe stelde vast dat Vlaanderen en Frankrijk de neiging hebben om de open ruimte aan de grens vol te bouwen met industrie. Hij verwees naar het symposium van januari waarin duidelijk werd dat dossiers van Frankrijk wel worden doorgestuurd naar Vlaanderen maar dat ze niet eens vertaald worden in Vlaanderen.

 

Uitbreiding LAR met LAR-Zuid Christophe, Philippe, Martine en Bart.

 

Aan de overzijde van het huidige LAR wil men de terrein uitbreiden, deze uitbreiding gaat ten koste van de open ruimte en vormt een bedreiging voor het natuurgebied Potyzer, een rustoase voor de Kamsalamder (een bedreigde diersoort). Dit terwijl er op het huidige LAR nog gebouwen leeg staan.

 

Christophe stelde dat het voornaamste is dat de ruimte maximaal benut moet worden, dus bestaande leegstaande gebouwen eerst, tevens dient men rekening te houden met de verkeersproblematiek en kan het anno 2009 niet meer dat men geen rekening houdt met een natuurgebied als de Potyzer.

 

Bart haalde aan dat zijn partij reeds jaren hun nek uitsteekt om het project tegen te houden en vond het een schande dat er nog steeds partijen zijn die deze uitbreiding wensen. Hij sloot af met Dit dossier heeft me ook een beetje een degout doen krijgen van politiek.

 

Martine verduidelijkte dat men in de gemeenteraad in 2005 bijna unaniem voorstander was van deze uitbreiding en dat CD&V nog steeds achter deze beslissing staat. Maar we zitten nu in een fase dat we afwachten wat de gerechtelijke procedures geven, tot dan blijven we achter de uitbreiding staan waar de gemeente zich in 2005 voor heeft uitgesproken.

 

Philippe maakte erop attent dat Groen! nooit voorstander is geweest en dat ze in 2005 niet in de gemeenteraad zaten. Volgens hem wist men bij de aanleg van het huidige LAR reeds dat het idee waar het LAR voor staat achterhaald was, dit was eind jaren 70. Hij haalde aan dat Groen! altijd tegenstander was en zal blijven van deze uitbreiding.

 

Peter voegde toe dat men eerst moet kunnen bewijzen dat er nu nog steeds een noodzaak toe is en dat PVDA voorstander is van alternatieve transportmiddelen zoals binnenvaart.

 

Gilbert haalde aan dat SP.a ervoor gezorgd heeft dat er nog geen onteigeningen zijn gebeurd en pleit ervoor dat zijn collegas in de gemeenteraad met zn allen tegenstemmen als het dossier opnieuw op de gemeenteraad besproken moet worden.

 

Martine herhaalde daarop dat ze achter hun beslissing blijven staan en dat het huidige terrein volledig vol is of reeds verkocht is. Het voordeel van het LAR is het spoortransportcentrum, de railterminal.

 

Gilbert gaf toe dat men jaren geleden voorstander was, maar ondertussen is men bij SP.a tot andere inzichten gekomen en wil men deze uitbreiding naar Kortrijk niet.

 

Philippe vulde aan dat er een groot verschil is tussen de situatie in de jaren 70 en nu door het openen van de Europese grenzen.

 

Dioxines en Galloo, besproken door het hele panel.

 

Bij elke dioxinemeting komt naar voor dat de hoogste waarden worden gemeten tegenover het bedrijf Galloo. Wat wil men hieraan doen en hoe staat men tegenover het voorstel tot sanering van de MAG?

 

Johan vertelde dat het een oud zeer is en dat we tot nu toe nog altijd geen duidelijkheid hebben over de oorzaak van het dioxineprobleem. Waarom er geen oplossing naar voor komt is voor hem n van de vele open vragen. Kan men het niet oplossen, of WIL men het niet? Hij vond dwangmaatregelen niet nodig zolang er geen bewijzen waren dat de verantwoordelijkheid ligt bij Galloo. Hij pleit voor een grondig onderzoek naar de diverse bronnen van vervuiling.

 

Gilbert vroeg zich af waarom men zich concentreert op Galloo omdat er nog andere bronnen zijn. Hij stelde dat men moet meten en als men overtredingen vaststelt hier tegen moet optreden zoals dat is gebeurd bij het bedrijf Dekeyzer onlangs. Het eigenaardige vond hij wel dat Frankrijk metingen doet tot in Belgi toe en dat de metingen hier minder ver gaan. Als men het probleem vindt, dan moet men ook kordaat optreden en vervuilende activiteiten stilleggen, men mag tewerkstelling niet laten afhangen van een slechte verbranding.

 

Christophe vond het nog niet bewezen dat Galloo verantwoordelijk is maar men kan de metingen aanpassen om daar duidelijkheid over te krijgen.

 

Martine opperde dat het niet zeker is dat de grote vervuiler Galloo is en dat er in Vlaanderen de laatste jaren veel gedaan is tegen de vervuiling van de industrie. Momenteel zijn de huishoudens de grootste bron van dioxine-uitstoot door huishoudelijke verwarming en open vuurtjes. Er is zeker een dioxineprobleem op Grensland dat moet onderzocht worden. Zij gaf ook aan dat Menen mogelijk kan meedoen aan het gezondheidsonderzoek.

 

Philippe vertelde dat de eerste meting midden jaren 80 was en er toen waarde van 1024 werd gemeten waar de norm 24 was. Hij gaf aan dat er een enorme evolutie is geweest, onder andere door maatregelen bij de verbrandingsovens en dat nu de focus naar Galloo is verschoven, mede doordat de sector zelf toegeeft dat ze een belangrijke bron zijn van dioxines. Hij gaf toe dat andere bedrijven zoals Desmet zich graag verstoppen achter Galloo. Enkele jaren geleden zijn er maatregelen genomen bij Galloo en deze hebben een positief effect gehad, maar er moeten nog meer inspanningen gebeuren en elke overheid moet die afdwingen waar dat kan.

 

Peter sprak zich uit voor het uitvoeren van het saneringsvoorstel van de MAG. Hij vertelde hoe men in Hoboken met GVHV erin geslaagd was het probleem van de vervuiling met zware metalen op te lossen en pleitte ervoor dit ook in Menen toe te passen en met de gemeente eens op bezoek te gaan in Genk. Als je alles overkapseld, beperk je het risico. Dr De Witte heeft het voorstel van de MAG bestudeerd en ziet er heel wat mogelijkheden in. Hij pleitte er ook voor om de maatregelen te implementeren bij heel de sector. Het probleem dat ontstaat door de huishoudens kan opgelost worden door een betere isolatie van de woningen, besloot hij.

 

Bart was blij dat hij ook terug naar Kortrijk kon en niet in Menen moest blijven. Ook hij was voorstander voor verder onderzoek. Hij haalde aan dat men in Kortrijk een crematorium gaat bouwen en dat er daar wel oplossingen zijn om het probleem te voorkomen.

 

Renaat haalde aan dat er een beslissing wordt genomen door de provincie op 9/7 en pleitte voor overleg tussen de gemeente, de firma en de bewoners. Hij gaf aan dat het voorstel financieel niet haalbaar is voor de firma maar dat men wel kan zien wat er eventueel mogelijk is met subsidies en dat ook dit probleem grensoverschrijdend is.

p^7 #mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,` d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹&#z^Ta+G%I{+,1z[LʡxN .,6MK)6rNUW*YqOIw1u6S{i֭Yep^7 #mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,` d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹&#z^Ta+G%I{+,_L..ry]֓ݑ=41y8&nM=qH}C0 a%:~1'̧΂D64RXב g? ӭ0ȯ| AҰėd]%%`ncx-.ZfTN6= f0/jL-t-|Kd66' abCnŊ(h=>85< 9ɹደګiO]fZ4oΗn>^8t4Ny4%"ͥwQ~&)#Pcw @ƇވܙK9P*'?;'H7m Yv_YuN?Ø߀Ъ!7!m{ӧHݻ41nA+9d̓#s|1[Nj{Hf