MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Raad van State

Vanmiddag vernamen we dat de Stad Menen net als de MAG-Menen de vergunning tot uitbreiding van Galloometaal wil aanvechten bij de Raad van State.

We kunnen hieruit wel concluderen dat het stadsbestuur – misschien mede door onze acties – ondertussen volledig overtuigd is van de noodzaak om op te treden tegen activiteiten die de leefbaarheid van de stad ernstige schade kunnen toebrengen.

We danken het stadsbestuur hierbij van harte en zullen hen voorstellen om eventueel gezamelijk naar de Raad van State te trekken en onze argumentatie op elkaar af te stemmen. Op zich moet dit mogelijk zijn omdat we hetzelfde willen bereiken; een leefbare stad waar er plaats is voor industrie maar er eerst en vooral rekening wordt gehouden met de gezondheid van de bevolking.

Het is mogelijk dat we hierbij ook steun krijgen uit de provincie want ook van daar hebben we signalen opgevangen dat de argumentatie van minister Schauvliege “economisch niet te verantwoorden om te saneren” niet door de beugel kan.

Het zou ons verheugen als het stadsbestuur zaterdag samen met ons zou wandelen tegen de vervuiling, dit zou ook een krachtig signaal zijn naar de bevolking en de vervuilende industrieën toe dat het Menen menens is.
 

Copyright © 2009 Briccone