MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

G8 en de klimaatgok

De leiders van de G8, de acht grootste mondiale economieën, zijn het in L'Aquila eens geworden over de doelstelling om de globale opwarming te beperken tot twee graden boven het pre-industriële niveau. Dat blijkt uit ontwerpversies voor de slotverklaring. Wetenschappers stellen dat als de opwarming méér dan 2 graden bedraagt, dit rampzalige gevolgen zal hebben voor de mondiale weerpatronen. De G8 heeft dat denkpatroon gevolgd. Het ontwerp spreekt voorts "steun" uit aan het streven van 's werelds rijkste landen om hun CO2-uitstoot (in vergelijking met 1990) tegen 2050 met "gemiddeld 80 procent of meer" terug te dringen.

 

Kopenhagen

Vorig jaar kwamen de leiders van de G8 overeen om de emissies met 50 procent te laten dalen tegen 2050, maar over de 2 graden-regel werd geen overeenstemming bereikt. "Dat kwam doordat de Verenigde Staten niet zo ver wilden gaan", zegt Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie. "Nu gaan de VS wel akkoord." Als de 2 graden-regel in de finale versie van de verklaring wordt opgenomen, gaat het om de eerste keer dat de groep van rijkste landen een bindende maatregel invoert over de opwarming van de aarde. Dat zou een belangrijke stap zijn in de aanloop naar de wereldwijde klimaatconferentie in december in Kopenhagen.

 

EU wil nog verder gaan

De Europese Unie wil nog verder gaan en de G8 ertoe bewegen ook een streefdoel in te stellen voor 2020. Onder meer volgens de Zweedse premier Fredrik Reinfeldt is zulks nodig om de overheden tot onmiddellijke actie aan te sporen. "Een doel voor 2020 zou mij ertoe bewegen onmiddellijk na mijn thuiskomst rond de tafel te gaan zitten met de minister van Financiën en de minister van Milieu", aldus Reinfeldt.

 

Economie

Wat het economische luik betreft heerst er matig optimisme in L'Aquila. De top werd geopend met een werklunch rond de wereldwijde economische situatie. Er zullen wellicht geen concrete maatregelen worden aangekondigd, de G8 heeft immers aan gewicht verloren ten voordele van de G20, die ook de opkomende economieën opneemt. De top in L'Aquila wordt beschouwd als een tussenstop in de aanloop naar de G20-top in september.

 

Noord-Korea

De leiders van de G8 zullen wel de olieproducerende landen oproepen om meer transparantie in te voeren en de volatiliteit van de prijzen te beperken. Daarnaast zal ook worden gepraat over Noord-Korea, dat een forse veroordeling van zijn nucleair programma en zijn tests met raketten mag verwachten. (belga/kh)

 

Op het eerste zicht lijkt dit eindelijk een doelstelling met haar op de tanden, jammer genoeg is het dat niet, hoewel het wel een goed begin is.

 

Het probleem is wel dat het beperken van de opwarming tot 2°C een doelstelling is die niet realiseerbaar is (op de vooropgstelde manier). Bij een opwarming met 2°C gaan bepaalde natuurlijke processen in gang schieten die ervoor zorgen dat de opwarming niet beperkt blijft tot 2°C. En daar houdt men nu te weinig rekening mee.

 

Een globale temperatuurstijging met 2°C betekent nu eenmaal niet dat dat overal het geval is. We merken dat de temperatuurstijging groter is aan de polen bv. en net hier schuilt een groot gevaar omdat er onder de permafrost methaanhoudende lagen zitten, eens die methaan in de atmosfeer terecht komt is er vrijwel geen houden meer aan. (Zie het artikel hierover dat we onlangs publiceerden).

 

Om de uiteindelijke opwarming te beperken tot 2°C zou men moeten uitgaan van een beperking tot 1°C, wat maakt dat de uitstoot van CO2 dan met 75% moet verminderen tegen 2030 ongeveer. Op deze manier wordt de hoeveelheid permafrost dat ontdooit beperkt en kan men tegen het einde van de 21ste eeuw uitkomen op een surplus van 2°C.

 

Maar wat men vooral vergeet zijn de maatregelen die NU genomen moeten worden, onmiddellijk. Het gebruik van traditionele lampen zou met onmiddellijke ingang moeten worden gestopt, alle overheden zouden morgen hun oude lampen moeten vervangen door spaarlampen/LED’s. Dit zou tevens een impuls geven aan de economie en de crisis verzachten. Ook roetfilters zouden dadelijk op alle wagens verplicht gesteld dienen te worden, net als het isoleren van daken. Dit laatste zou men dan kunnen doen met renteloze leningen om ook de laagste inkomens deze mogelijkheid te geven. Idem met superisolerend glas, vloerisolatie, ...

 

Zoals het spreekwoord zegt; stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen. En aangezien ons actieterrein in eerste instantie Menen is, vragen we hierbij nogmaals aan het stadsbestuur van Menen om hun feestverlichting te vervangen door LED’s, werk te maken van ‘slimme’ straatverlichting, LED’s te plaatsen in de verkeerslichten, de daken van de gebouwen waarvan ze eigenaar zijn te gebruiken om zonnepanelen te plaatsen, de nieuwe wagens/vrachtwagens die ze nodig hebben van het meest milieuvriendelijke type te kiezen (motorklasse V), ...

Anders heeft het ook weinig zin dat wij verder kandidaten zoeken voor energiescans en de klimaatwijken.

Copyright © 2009 Briccone