MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Menen-West en statistiek

Enkele dagen geleden konden we in ‘De Weekbode’ lezen dat Menen-West nodig is omdat er op het LAR en Menen-Grensland geen vrije ruimte meer is voor bedrijven om uit te breiden. In totaal zou er nog slechts 1,2 ha vrij zijn. De rest van de gronden zou al lang verworven zijn door bedrijven met het oog op een uitbreiding in de toekomst.

Hoewel we geen enkele reden hebben om hier aan te twijfelen, dienen we daar toch wel enige kanttekeningen bij te maken. Het verhaal is namelijk nog dramatischer dan werd gesteld door schepen Fournier.

Enkele maanden geleden, toen het openbaar vooronderzoek rond Menen-West liep, zijn we zo vrij en vrank geweest om contact op te nemen met de ontwikkelaar van Menen-West, de WVI. We pretendeerden een bedrijf te zijn dat wou uitbreiden en daarvoor dachten we toevallig aan Menen-West.

Dit telefoontje wees namelijk uit dat er op Menen-West ook geen ruimte meer is om uit te breiden. Al de gronden, de gehele 80 ha, zijn ook daar al ‘besproken’. Het ziet er dan ook naar uit dat men opnieuw op zoek moet naar een nieuw terrein dat men kan omvormen tot industriegebied. Of is de voorziene uitbreidingsruimte voor Menen-Oost nog niet volzet?

Anderzijds vernamen we ondertussen van de FAO, de landbouworganisatie van de VN dat de voedselproductie met 70% moet stijgen tegen 2050 om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden. Het omvormen van goede landbouwgrond tot industriegebied lijkt hiermee niet echt in overeenstemming te zijn.

We weten dat onze Belgische politici nogal eens uitblinken in het denken op korte termijn en voor hen is 2050 dan ook een mijlpaal die veel te ver af ligt van de huidige datum, dus niet electoraal interessant en financieel brengt het ook niet snel genoeg op. Deze manier van denken is echter totaal voorbijgestreefd, zowel moreel als economisch.

Momenteel zit de economie in een dipje, crisis noemt men dat. Hiervoor zijn meerdere oorzaken, maar één ervan heeft implicaties op langere termijn en is de sleutel die er voor kan zorgen dat de crisis langer duurt, of net niet. Deze sleutel is de productiecapaciteit, gekoppeld aan de vraag. De huidige discrepantie tussen beide maakt dat de crisis langer gaat duren dan ‘nodig’ is. In het kort, er is een overproductie van meer dan 5%. Nog meer ruimte voorzien, voor nog meer industrie gaat derhalve niet zorgen voor meer arbeidsplaatsen, maar wel voor een langere, intensere crisis.

Dit klinkt behoorlijk gek, meer productie dan vraag leidt immers tot lagere prijzen en dat is dan weer goed voor de consumptie. Neen, toch niet volledig. Deze lagere prijzen maken ook dat de winstmarge zodanig klein wordt dat bedrijven nog nauwelijks kunnen overleven, niet voldoende kapitaal kunnen genereren om te investeren, wat maakt dat er juist arbeidsplaatsen verloren gaan. Hierdoor daalt de consumptie verder en neemt de overcapaciteit weer toe.

Laten we Menen-West dus maar rustig laten wat het is, goede, waardevolle landbouwgrond die we in de toekomst nog heel hard gaan nodig hebben. En laat ons misschien eens paal en perk stellen aan de grondspeculatie op andere bedrijventerreinen. Wie grond koopt op een industrieterrein zou verplicht moeten worden die binnen maximum drie jaar ook effectief te gaan gebruiken, zoniet vervalt het eigendomsrecht en kan een andere onderneming zich daar vestigen. Pas dan kan men spreken van een doordacht beleid.

Copyright © 2009 Briccone